Samenvatting Vrijdagpreek 12 Maart 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 12 mars 2021

KJ-Summary-EN-20210312           KJ-Summary-UR-20210312

Samenvatting Vrijdagpreek 12 maart 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Usman (ra) heeft één jaar voor zijn dood zijn laatste Hajj uitgevoerd. De opstand was toen in volle gang en  Hazrat Amir Muawiya (ra) had dat al opgemerkt. Hazrat Amir Muawiya (ra) had gesuggereerd aan Hazrat Usman (ra) om hem te vergezellen naar Shaam (Syrië) waar de toestanden beter waren. Hierop heeft Hazrat Usman (ra) geantwoord, “Ik zou nooit ver willen zijn van de aanwezigheid van de Heilige Profeet (vzmh)”.Hazrat Amir Muawiya (ra) heeft dan zijn toestemming gevraagd om een regiment Syrische soldaten achter te laten voor zijn bescherming. Hierop heeft Hazrat Usman (ra) geantwoord, “Ik kan alleen voor mijn bescherming de schatkist niet belasten met deze uitgaven”.

Hazrat Amir Muawiya (ra) heeft dan gesuggereerd om de discipelen van de Heilige Profeet (vzmh), die in Medina woonden, uit te spreiden naar verschillende gebieden [om de sterkte van de tegenstanders te breken].Hazrat Usman (ra) zei echter dat hij ze niet graag zou willen verstrooien omwille van het feit dat ze vanwege de Heilige Profeet (vzmh) samenwoonden. Hazrat Amir Muawiya (ra) heeft dan gevraagd aan Hazrat Usman (ra) om tenminste aan te kondigen dat als er iets met hem zou gebeuren, Amir Muawiya de recht zou hebben om wraak te nemen. Hierop antwoordde Hazrat Usman (ra) dan, “Ik weet dat je een zeer streng iemand bent en daarom vrees ik dat je deze mensen met strengheid zal behandelen; Ik ga dit dus niet aankondigen”. Hazrat Amir Muawiya (ra) werd hierna erg bedroefd en begon te huilen en zei, “dit betekent dan, dat dit misschien mijn laatste ontmoeting is met jou”.

Hazrat Musleh-e-Maoud (ra) zei dat wanneer de rebellen overnamen, hebben zij een persoon gestuurd naar Hazrat Usman (ra) als laatste reddingsmiddel, met de vraag om zich terug te trekken uit het kalifaat. Dit komt door het feit dat de rebellen dachten dat als Hazrat Usman (ra) zelf het kalifaat zou verlaten,dan zouden de Moslims geen kans hebben of in staat zijn om hen te straffen. Wanneer de boodschapper dit bericht gaf aan Hazrat Usman (ra) zei hij, “Ik was zelfs vroom tijdens de donkere dagen en ik heb nooit een gebod ongehoorzaamd sinds het aanvaarden van de Islam. Ik heb geen misdaad begaan die me zou rechtvaardigen om mijn post van kalief te verlaten; Iets wat aan mij door Allah Almachtige gegeven is. Ik zal dit hemd nooit uittrekken dat mij door Allah Almachtig aangedaan is”.

Na het martelaarschap van Hazrat Usman (ra) hebben de rebellen zich ook misgedragen met zijn vrouw en met Hazrat Aisha (ra). Huzur-e-Anwar gaf details met betrekking tot het martelaarschap van Hazrat Usman (ra) en zijn begrafenis, door middel van verschillende overleveringen.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar sommige gebeden in afwezigheid aan.