Samenvatting Vrijdagpreek 5 Feb 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 5 février 2021.

KJ-Summary-EN-20210205           KJ-Summary-UR-20210205

Samenvatting Vrijdagpreek 5 februari 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat KhalifatulMasih over Hazrat Usman (ra):

Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) vertrok voor de Slag van Zaat-ir-Riqa’ om tegen de Ghatfaan stam te vechten, stelde hij Hazrat Usman (ra) aan als de Emir van Medina tijdens zijn afwezigheid. De Heilige Profeet (vzmh) werd vergezeld door 700 mensen. Er heeft geen gevecht plaatsgevonden. Dit was de eerste keer dat de Moslims Salaat-ul-Khauf (gebed tijdens oorlogsvoering) hadden aangeboden.

Ten tijde van de verovering van Mekka had de Heilige Profeet (vzmh) een algemene amnestie aangekondigd voor alle Mekkanen, met uitzondering van vier mannen en twee vrouwen. Ikrima, de zoon van Abu Jahal, behoorde tot deze vier mannen. Er wordt over hem verteld dat hij uit Mekka vluchtte en door middel van een schip probeerde te ontsnappen. Toen hij echter met een storm geconfronteerd werd bad hij tot Allah om hem te redden en beloofde dat hij dan zou terugkeren en Bai’at zou doen aan de hand van de Heilige Profeet (vzmh). De meer bekende vertelling stelt dat zijn vrouw hem had kunnen bereiken voor hij aan boord ging en hem had verteld dat de Heilige Profeet (vzmh) hem had vergeven. Nadat hij de eed had afgelegd vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan zijn volgelingen om hem tevragen wat hij maar wilde. Hazrat Ikrimah (ra) zei om te bidden voor vergiffenis voor zijn vijandige daden tegenover de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) heeft voor hem gebeden.

Één van deze vier mannen die veroordeeld werd ten tijde van de verovering van Mekka was Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarah. Hij zocht toevlucht bij Hazrat Usman (ra). Hazrat Usman (ra) heeft hem later naar de Heilige Profeet (vzmh) gebracht en voor zijn vergiffenis verzocht, en vroeg hem om de eed af te leggen. Na enige aarzeling heeft de Heilige Profeet (vzmh) dit verzoek ingewilligd. Hazrat Khalifatul Masih (aba) heeft meerdere historische aspecten uitgelegd in verband met dit incident alsook de context ervan.

Hazrat Usman (ra) heeft ontelbare financiële opofferingen gepresenteerd ten tijde van de Slag van Tabuk. Moslims hadden grote nooden de Heilige Profeet (vzmh) had hiervoor een oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hazrat Usman (ra) had een karavaan met 100 kamelen die op punt stond om te vertrekken naar Syrië. Zonder aarzelen heeft hij deze overgedragen aan de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) heeft later eentweede oproep gedaan. Hazrat Usman (ra) heeft daarop nogmaals 100 kamelen overhandigd en heeft dit daarna nog een derde keer gedaan na een laatste oproep van de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) zei toen, “Wat Usman hierna ook doet, hij zal door God niet verantwoordelijk worden gehouden”.

Hazrat Usman (ra) heeft bij meerdere gelegenheden financiële opofferingen gebracht. Bij een dergelijke gelegenheid had hij 200 auqiya (onzen) goud gepresenteerd aan de Heilige Profeet (vzmh).De Heilige Profeet (vzmh)heeft vervolgens gebeden met de woorden, “O Allah, wees tevreden met Usman zoals ik tevreden ben met hem”.

 

Hazrat Musleh Maud (ra) stelde dat de Metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) op verschillende momenten hun huishoudelijke voorwerpen en bezittingen presenteerden voor het welzijn van andere Moslims. Er werd zo ook eens een waterput verkocht omdat de Moslims in nood verkeerden. De Heilige Profeet (vzmh) vroeg of er iemand was die deze beloning zou verdienen? Hazrat Usman (ra) antwoordde daarop, “O Profeet van Allah, ik ben hiervoor aanwezig”. Hij heeft daarop de waterput gekocht en aan de moslims gegeven om te gebruiken. De Heilige Profeet (vzmh) zei, “Usman heeft het paradijs (figuurlijk) gekocht”. Er waren drie incidenten in het leven van Hazrat Usman (ra) waarbij de Heilige Profeet (vzmh) opmerkte dat hij het paradijs had gekocht in ruil voor zijn offers.

Ooit zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen Hazrat Usman (ra), “God zal je een hemd verlenen en de hypocrieten zullen proberen om dit van jou af te trekken. Je mag het echter nooit loslaten.” Dit voorspelde het kalifaat van Hazrat Usman (ra).

Hazrat Khalifatul Masih (aba) vermeldde de diensten van Hazrat Usman (ra) gedurende de tijdperken van Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra). Voor zijn dood had Hazrat Umar (ra) een zevenledig comité samengesteld voor de verkiezing van de volgende kalief. Het comité bestond uit Hazrat Ali(ra), HazratUsman(ra), Hazrat Talha(ra), Hazrat Zubair(ra), Hazrat Sa’ad(ra), Hazrat AbdurRahman(ra)en Hazrat Abdullah ibnUmar(ra) (enkel voor consultatie en niet verkiesbaar). Na een gedetailleerde discussie en consultatie heeft Hazrat AbdurRahman (ra), alsvoorzitter van het comité, Hazrat Usman (ra) genomineerd als kalief.

Tot slot heeft Hazrat KhalifatulMasih (aba) wederom aangemoedigd om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan.