V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kako vzpostavimo pomemben odnos z Bogom?

Odnos z Bogom

Ustanovitelj Muslimanske skupnosti Ahmadija, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) je v ta namen v svoji knjigi Philosophy of the Teachings of Islam opisal osem načinov.

  1. Pravilno prepoznati Vsemogočnega Boga in verjeti v Resničnega Boga. Če nekdo želi vzpostaviti pomembne odnose z drugimi, je prvi korak druge poznati. V duhovnem svetu mora posameznik poznati Boga. Posvetni predmeti v islamu ne dobijo Božjega statusa.
  2. Biti informiran o popolni lepoti Vsemogočnega Boga.
  3. Poznati njegovo dobrodelnost. Kot Stvarnik tega vesolja ima zagotovo dobrodelne moči.
  4. Nenehne prošnje za pomoč in vodenje na tej poti življenja. Živi Bog, ki sliši naše prošnje in odgovori na razumljiv način, kar verniki lahko uporabijo pri odločanju.
  5. Prizadevati si Zanj je še ena metoda za vzpostavljanje odnosa z Njim, to pomeni, da posameznik/-ica uporablja svoje sposobnosti, da bi pomagal/-a Njegovi stvaritvi.
  6. Biti vztrajen v vzpostavljanju teh odnosov. Veliko ljudi bi se morda hitro vdalo, ker se stvari ne dogajajo takrat, ko za njih prosijo. Posameznik mora razumeti, da samo Bog ve, kaj je najbolje za nas. Če nam ni dano to, za kar prosimo, posamezniku to ne sme vzeti poguma. Posameznik mora ostati močan pred preizkušnjami, tako v stiski kot pri uspehu.
  7. Druženje s pravičnimi je še en način vzpostavljanja pomembnega odnosa z Bogom. Posameznik se lahko veliko nauči od ljudi, ki imajo izkušnje z Bogom.
  8. Ko se posameznik/-ica še naprej trudi vzpostaviti pomemben odnos z Bogom, takrat je nagrajen/-a z resničnimi sanjami, vizijami in razodetji. To okrepi vero, da je Bog resničen in odgovarja na naše prošnje na veliko načinov, ki jih posameznik lahko razume. To je nujno v pomembnih odnosih.