V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Sta Zahod in islam v vojni?

Zahod

Islam z Zahodom ni v vojni. Islam se na Zahodu velikokrat še svobodneje izvaja kot v državah, ki trdijo, da so muslimanske. V zadnjih petdesetih letih se je število mošej v Severni Ameriki in po vsej Evropi zelo povečalo. Muslimani lahko brez zadržkov sledijo svoji veri, objavljajo literaturo in organizirajo odprte razprave z versko tematiko s pripadniki drugih ver. Islam je svetovna religija in ima privržence na zahodu, vzhodu, severu in jugu. Milijoni muslimanov živijo v zahodnih državah. Vrhunec islamske civilizacije v novejši zgodovini je predstavljala Španija, kjer so muslimani, judje in kristjani živeli v popolni slogi. Islam torej noče vojne z Zahodom ali drugimi deli sveta, temveč si želi spodbujati složnost. Koran muslimane uči, naj živijo v dobroti in imajo pravičen odnos do vseh ljudi ne glede na njihovo ozadje (Koran 60: 9 in 4: 37).

Ker je islam univerzalna vera za vse človeštvo, si ga ne more lastiti noben narod. Do islama so še posebej naklonjeni Arabci, saj se je večina zgodovinskih dogodkov zgodnjega islama zgodila v Arabiji, kjer se je rodil in živel Prerok.sa Poleg tega je bil v arabščini razodet tudi Koran. To lahko ustvari vtis, da je v spore med arabskimi državami in Zahodom vpleten tudi islam. Toda v resnici gre za politične spore, ki z islamom nimajo nič skupnega, tako kakor nauki preroka Jezusasa nimajo nič skupnega s spori med krščanskimi in drugimi državami.