V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Sta islam in demokracija nezdružljiva?

Islam daje ljudem pravico, da izberejo katerikoli pravni sistem, ki jim ustreza. Koran predpisuje dva načina upravljanja, ki sta prav tako prisotna v uspešnih demokracijah, glede ostalega pa odločitev prepušča ljudem: prvič, adl ali absolutno pravičnost (Koran 4: 5–9), in drugič, mušavara/šura ali posvetovanje (Koran 42: 39) (zadnje načelo v sebi pravzaprav vsebuje pojem predstavniške vlade v zahodnem smislu demokracije). Vendarle pa je islam fleksibilen in dovoljuje demokracijo, monarhijo, plemensko ureditev in druge oblike vladavine, kakor dolgo izpolnjujejo zahteve absolutne pravičnosti in posvetovanja.

To so zgoraj omenjeni verzi:

Zares, Alah ti ukazuje, da zaupaš tistim, ki so mu predani, in da ko sodiš med njimi, sodiš s pravičnostjo. In zagotovo je odlično to, s čimer te Alah opominja! (Koran 4: 59).

In tisti, ki poslušajo svojega Gospoda in opravljajo molitev in katerih zadeve so odločene na podlagi medsebojnega posvetovanja in ki dajejo iz tistega, kar smo jim zagotovili (Koran 42: 39).

Kakor dolgo sta uveljavljeni absolutna pravičnost in posvetovaje – kakor je naredil prerok Mohamed (sa) v razvoju listine Medine – islam daje muslimanom moč, da razvijejo obliko vladavine, ki jo želijo.

Omeniti je treba, da glede na islamske zahteve absolutne pravičnosti in medsebojnega posvetovanja, islam po definiciji zavrača teokracijo, komunizem, diktaturo in fašistično vladavino. Take oblike vladavine so same po sebi nepravične in odklanjajo posvetovanje.