In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Sveriges och västvärldens vapenexport – Valter Mutt (MP) och Amer Chaudhry

Mutt (MP) om flyktingkrisen: ”Liknar andra världskriget”

Det finns likheter mellan flyktingströmmen i andra världskriget och dagens situation, menar riksdagsledamot Valter Mutt (MP).

– Det liknar andra världskriget och de tusentals personer dog i Östersjön, säger Valter Mutt.

Tusentals dör i dagsläget i samband med att de flyr krig, fattigdom och förtryck i delar av världen. Inte minst det krigsdrabbade Syrien. Riksdagsledamoten Valter Mutt (MP) menar att det finns likheter med flyktingströmmarna under andra världskriget och situationen i dagsläget.

– Det liknar andra världskriget och de tusentals personer dog i Östersjön, säger Valter Mutt.
Han menar att Sverige i dagsläget har en unik chans att vara delaktiga i viktiga beslut när det kommer till humanitära problem och strävandet efter världsfred. Han syftar på att Sverige under 2017 och 2018 sitter med i FN:s säkerhetsråd.

– Sverige kan ta initiativ i världspolitiken. Vi kan driva att vetorätten inte ska användas på det sätt som det görs i dag exempelvis. Den bör avskaffas och civilsamhället borde släppas in, säger Valter Mutt.
Han menar att Sverige fortfarande utgör ett exempel i världen som en fredsmakt, därför borde man även sträva efter att fortsätta vara det.

– Sverige är fortfarande respekterade ute i världen. Framförallt för att det har varit alliansfritt, men också för att man under kalla kriget hjälpte till att förhindra ett eventuellt krig. I dagsläget lägger länder tio gånger mer på militärupprustning än det som går till biståndsvärlden, förklarar Valter Mutt.
Miljöpartiet vill i dagsläget förbjuda vapenexporten till länder som är diktaturer eller regimer som bryter mot mänskliga rättigheter.

– Skulle man göra det så drabbar det bara en procent av exporten. Kan man inte ersätta det så har man brist på industriell fantasi, säger Valter Mutt.
Han menar också att västvärlden har sitt ansvar i dagens Mellanöstern.

– Islamisterna i den här regionen hade aldrig fått den makt om västvärlden till en början inte lagt sitt stöd för de. Västvärlden har tidigare varit redo att stödja odemokratiska makter, konstaterar han.