In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Rapport – Bokmässan 2015

På Bokmässan 2015 i Svenska Mässan, Göteborg, spred Ahmadiyya Muslimska Samfundet budskapet om kamp mot ISIS. Detta är en rapport som sändes på den internationella satellitkanalen MTA Internatinal (Muslim Television Ahmadiyya).