In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Rapport – Bokmässan 2014

På Bokmässan 2014 i Svenska Mässan, Göteborg, spred Ahmadiyya Muslimska Samfundet budskapet om den rätta Islam. Detta är en rapport som sändes på den internationella satellitkanalen MTA Internatinal (Muslim Television Ahmadiyya).