In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Tal av Johan Persson på Jalsa Salana UK 2009

Under Ahmadiyya Muslimska Samfundets internationella årliga konvention 2009, även kallad Jalsa Salana, fick Johan Persson, kommunfullmäktige i Kalmar möjligheten att hålla tal för Islams Khalifa, Hans Helighet Hazrat Mirza Masroor Ahmad och hela Ahmadiyya Muslimska Samfundet runt om i världen.