In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Uttalande från Islams Ahmadiyya församling om de senaste eskaleringarna i den israeliska och palestinska konflikten

10 OKTOBER 2023 PRESSMEDDELANDE

Följande uttalande publiceras enligt vägledning från den globale ledaren för Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Hans Helighet, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

”Under de senaste dagarna har hundratals israeler och palestinier, inklusive kvinnor, barn och äldre, dödats eller skadats som ett resultat av meningslöst våld och blodsutgjutelse. Att döda eller skada oskyldiga civila är ett direkt brott mot Islams Heliga profets (frid och välsignelser vare över honom)läror, som lärde att inte ens i ett tillstånd av krigföring får någon kvinna, barn eller äldre bli angripeneller skadas på något sätt. Inte heller bör någon religiös ledare eller plats för dyrkan attackeras.

Islams Ahmadiyya församling uttrycker sina djupaste sympatier och böner till alla de som har lämnats sörjande eller drabbade på något sätt. Våra hjärtan går ut till dem alla.

Vi ber och uppmanar till ett omedelbart slut på fientligheterna och att fred ska råda så att inga fler livgår förlorade. För detta är det nödvändigt att kommunikationskanalerna mellan berörda parter och nationer förblir öppna.

Tills en vapenvila införs måste alla militära åtgärder som vidtas säkerställa att civila inte kommer tillskada.

Dessutom bör muslimska länder i regionen enas i ett försök att upprätta fred och för att säkerställa att rättigheterna för dessa oskyldiga palestinska människor, som inte har någon koppling till extremister, skyddas.

Vi uppmanar USA och andra inflytelserika nationer att avstå från alla handlingar eller uttalanden som ytterligare kan förstärka den instabila situationen. Istället bör de, tillsammans med de relevanta internationella organisationerna, göra alla möjliga ansträngningar för att omedelbart deskalera konflikten och säkra fred så snart som möjligt.

Rättvisa är av största vikt för att uppnå varaktig och hållbar fred. Därför måste alla stormakter fokusera på att upprätta långsiktig och hållbar fred baserad på principerna om opartiskhet och sann rättvisa.”