In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Terrorism i Frankrike och hur muslimer ska reagera

29 oktober 2020, PRESS RELEASE

Introduktion

Den 16 oktober 2020 mördades en fransk lärare, Samuel Paty brutalt på gatorna i den franska staden Conflans-Sainte-Honorine av en våldsam extremist, som kan ha varit muslim i namn men absolut inte genom handling. Dessutom har tre personer knivhuggits till döds i Nice i en misstänkt terroristattack. Det är oundvikligen att dessa fruktansvärda attacker som har genomförts under falsk förevändning för att försvara islams profets ära, har lett till upprördhet och har förvärrat spänningarna mellan muslimer i Frankrike och resten av det franska samhället.

Under de senaste dagarna har nedfallet fördjupats i och med att vissa muslimska länder, ledda av Turkiet, har krävt en bojkott av franska produkter som svar på de senaste kommentarerna från den franska presidenten Emmanuel Macron om att ”islamister vill ha vår framtid” och att Frankrike ”inte ger upp våra tecknade serier ”. Å andra sidan har västerländska länder stått i rad för att uttrycka sin solidaritet med Frankrike.

När det gäller den eskalerande situationen säger Hans Helighet Mirza Masroor Ahmadaba i ett uttalande:

”Mordet och halshuggningen av Samuel Paty och attacken i Nice tidigare idag måste fördömas på starkaste möjliga sätt. Sådana allvarliga attacker strider helt mot islams läror. Vår religion tillåter inte terrorism eller extremism under några omständigheter och någon som hävdar på annat sätt agerar mot den Heliga Koranens läror och strider mot den ädla karaktären hos den Heliga Profeten av Islamsa.

Som den världsomfattande ledaren för Ahmadiyya Muslimska Samfundet, vill jag framföra våra djupaste medkänslor till de nära och kära för offren och till den franska nationen. Låt det stå klart att vårt fördömande och vårt hat mot sådana attacker inte är något nytt utan alltid har varit vår inställning och hållning. Grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet och hans efterträdare har alltid kategoriskt avvisat alla former av våld eller blodsutgjutelse i religionens namn.

Resultatet av denna avskyvärda handling har ytterligare förvärrat spänningarna mellan den islamiska världen och västvärlden och mellan muslimer som bor i Frankrike och resten av samhället. Vi anser att detta är en källa till djup sorg och ett sätt att ytterligare undergräva världens fred och stabilitet. Vi måste alla gå samman för att utrota alla former av extremism och uppmuntra ömsesidig förståelse och tolerans. Från vårt perspektiv kommer Ahmadiyya Muslimska Samfundet inte att hålla tillbak några försök i vårt uppdrag att främja en bättre förståelse för islams sanna och fridfulla läror i världen.”

Våld kan aldrig hjälpa den muslimska saken

Som lärare agerade Samuel Paty inom fransk lag och inom ramen för den föreskrivna sekulära läroplanen. I detta avseende, oavsett om muslimer anser att karikatyrerna är stötande så var Paty ett helt oskyldigt och oklanderligt offer.

Att svara våldsamt eller förespråka en fanatisk reaktion tjänar bara till nytta för dem som vill skildra islam som en fundamentalistisk och extremistisk religion. Det tjänar bara till att förankra positionen för dem som försöker rättfärdiga publiceringen av karikatyrer som skildrar den Heliga Profeten Muhammadsa som en fråga om yttrandefrihet. Sådana avskyvärda attacker kommer således inte att avskräcka eller minska utsikterna till att ytterligare karikatyrer publiceras utan kommer bara att leda till ytterligare publicering och spridning. Den senaste perioden har visat att denna punkt stämmer – den våldsamma reaktionen som följde den första publiceringen av karikatyrer som skildrar den Heliga Profeten Muhammadsa 2005 avskräckte inte andra från att göra detsamma, utan tjänade snarare till att stärka andras beslutsamhet att följa i deras fotspår.

Att bojkotta eller inte?

När det gäller ekonomiskt påtryckning kvarstår sanningen att bojkottande av franska eller västerländska produkter eller andra liknande åtgärder sannolikt inte kommer att ha någon signifikant eller bestående effekt. Med tanke på realiteterna i dagens sammankopplade geopolitik är det inte realistiskt att sådana bojkottningar eller embargon upprätthålls eller är utbredda. Miljoner muslimer bor i väst och det är helt enkelt inte möjligt för dem att delta i sådana bojkottningar. Således är uppmaningen att bojkotta franska produkter ett känslomässigt svar snarare än ett rationellt. Dessutom bör muslimer inte delta i protester som skadar deras nations välstånd.

Bör det finnas gränser för yttrandefrihet?

Vi anser att karikatyrerna som skildrar den Heliga Profeten Muhammadsa publicerade av Charlie Hebdo och de som publicerades tidigare av andra publikationer är stötande, oroande och provocerande. Detta är en naturlig mänsklig reaktion baserad på vår kärlek och hängivenhet till den Heliga Profeten Muhammadsa som vi anser vara en perfekt förebild för mänskligheten. Dessutom anser vi att det är olyckligt att religionens vördnad avtar dag för dag.

Med frihet kommer ansvar och så när det gäller yttrandefrihet är det vår tro att det ska användas med en viss försiktighet. I dagens samhälle anses vissa ämnen vara utanför gränserna, trots det värde som läggs på yttrandefriheten. Tack och lov tolererar inte samhällets huvudfåra rasistiskt språk eller antisemitiska uttryck. Gränser har lagts till uttryck för att förbättra samhället. Vi tror att detta bör sträcka sig till vad religiösa människor anser vara heligt.

Samtidigt erkänner vi också att när motståndarna till den Heliga Profeten Muhammadsa misshandlade honom eller hånade honom personligen svarade han med frid och tillät aldrig någon av hans anhängare att reagera. För att bara nämna ett exempel, se hur den Heliga Profeten Muhammadsa svarade Abdullah bin Ubayy Bin Salool som hånade honom utan begränsningar. Efter många förolämpningar och verbala attacker mot den Heliga Profeten, bad Abdullah bin Ubayys egen son, som var muslim, om tillåtelse att döda sin far för de skadliga och elaka förolämpningar som han hade riktat mot den Heliga Profeten. Trots det och som ett exempel på uthållighet och tolerans för inte bara sina följeslagare utan för framtida muslimer förbjöd den Helige Profeten ett våldsamt svar och i stället sade: ”Jag kommer att behandla din far med medkänsla och omtanke.” Islams Profet visar den omätliga orättvisan hos dem som tar upp vapen för att ”hämnas” Profetensa.

Våld är ett erkännande av intellektuellt nederlag

Vid tiden för grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmadal publicerades boken ”Ummahatul Momineen” där extremt nedsättande och hatfullt språk användes för att beskriva Islams Heliga Profet och hans fruar. Vid publiceringen och spridningen antändes muslimernas raseri i Indien. Förutom att kräva att boken skulle förbjudas resulterade utbredda protester och oordning. Den Utlovade Messiasal avvisade denna reaktion som icke-islamisk och sa att förbjuda böcker eller uppmana till oordning var svaret från dem som hade accepterat ett intellektuellt nederlag. Istället för våld eller tvång sökte den Utlovade Messiasal att fredligt övertyga de som hade makten om behovet av civiliserad debatt och fördelarna för samhället genom att sätta vissa gränser för uttryck för samhällets frid och enhet. Istället för att svara med våld, försökte den Utlovade Messiasal att visa den sanna och ädla karaktären hos Islams Heliga Profetsa och uppmanade andra muslimer att göra detsamma.

Visa de goda egenskaperna hos den Heliga Profeten Islamsa

På samma sätt publicerades en annan bok i slutet av 1920-talet som på ett orättvist fördärvar den Heliga Profetensa av Islams karaktär med titeln Rangeela Rasul. Än en gång blev muslimerna upprörda, men den andra kalifen i Ahmadiyya Muslimska Samfundet Hans Helighet Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmadra avvisade alla former av våld eller oordning. Istället uppmanade han muslimer att hålla sammankomster för att skildra Islams Profets sanna karaktär och personlighet.

Vid den tiden sa den andra kalifen från Ahmadiyya Muslimska Samfundet Hans Helighet Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmadra:

”O bröder! Jag säger med hjärtekänsla ännu en gång att den som börjar slåss inte är modig. Han är en feg eftersom han har övervunnits av sitt ”ego”. Enligt en Hadith är den som undertrycker ilska verkligen modig. Det sägs att den modiga är en som gör en stark beslutsamhet och sedan inte vacklar från det förrän han fullbordar det … ge ett löfte om tre saker för islams framsteg; Först och främst kommer du att ha fruktan för Gud och inte vara nonchalant om religionen. Så, först, reformera dig själv. För det andra, var helt intresserad av att förmedla budskapet om Islam. Islams läror bör nå varje person i världen. Den Heliga Profetenssa egenskaper, dygderna i hans vackra liv, hans välsignade modell bör vara kända. För det tredje bör du fullständigt försöka rädda muslimerna från social och ekonomisk underkastelse.”

I detta avseende ledde Ahmadiyya Muslimska Samfundet vägen och fortsätter till denna dag att hålla regelbundna evenemang över hela världen för att utbilda och upplysa icke-muslimer om den sanna karaktären hos den Heliga Profetensa av Islam.

Fel sätt att svara

Efter den danska tidningen Jyllands-Posten publicering av karikatyrerna år 2005, klargjorde ledaren för Ahmadiyya Muslimska Samfundet Hans Helighet Mirza Masroor Ahmadaba att de muslimer som brände byggnader eller figurer och begick våld och oordning handlade på ett sätt som var oförenligt med islams läror.

Vid den tiden sa Hans Helighet Mirza Masroor Ahmadaba:

”Jag säger också detta till dem som är kända som muslimer, oavsett om de är Ahmadi, Shiiter eller Sunnier eller tillhör någon annan del av islam; När den Heliga Profetenssa person attackeras, snarare än att uppvisa en tillfällig passion, bränna flaggor, orsaka skada och förstörelse och attackera ambassader; reformera deras gärningar istället, så att de andra inte får en chans att peka finger. Tror de att anläggning av bränder, Gud förbjude, är allt som visar den Heliga Profetenssa ära och ställning och genom att bränna flaggor eller bränna en ambassads egendom att de har fått sina repressalier? Nej!”

Istället upprepade Hans Helighet behovet av att muslimer skildrar den Islamiska Profetenssa sanna karaktär för världen.

Hans Helighet Mirza Masroor Ahmadaba fortsatte:

”Vi är anhängare av den Heliga Profetensa, som kom för att släcka elden, som var kärlekens ambassadör, Fredsprinsen. Så snarare än att vidta hårda handlingar, ge denna vackra undervisning till världen.”

 

Rätt sätt att svara

Efter mordet på Samuel Paty utfärdade Ahmadiyya Muslimska Samfundet i Frankrike omedelbart ett uttalande som fördömde attacken och hävdade att den ovillkorligt stred mot den heliga Koranens lära. Uttalandet uttryckte också sin sympati för offrets nära och kära och det franska samhället i helhet.

Under de efterföljande dagarna deltog Ahmadiyyamuslimer som bodde i Frankrike i möten som hölls till hyllning till Samuel Paty och höll uppe plakat som förkunnade ”Kärlek för alla, hat mot ingen”. Vid ett möte i sin hemstad bildade Ahmadiyyamuslimer en mänsklig kedja och marscherade framåt i solidaritet med den franska nationen och till försvar för islams sanna budskap. De lade blommor på skolan där Samuel Paty hade undervisat. Många lokala icke-muslimer uttryckte sin förvåning över att muslimer hade kommit för att fördöma attacken som icke-islamisk. Dessutom kontaktades företrädare för Ahmadiyya Muslimska Samfundet av nationella och lokala medier i Frankrike och kunde ge intervjuer som sändes på bästa sändningstid i nationell tv, och som spreds på sociala medier.

En av Ahmadiyyamuslimernas arrangörer, Dr Talha Rashid, beskriver reaktionen:

”När vi kom till marscherna och mötena var vi mycket oroliga. Vi visste inte hur vi skulle tas emot, eftersom klimatet inte kunde beskrivas som ”islam vänligt”. Men icke-muslimer i Frankrike var mycket lättade över att höra vårt budskap och blev till och med emotionella när de hörde budskapet om kärlek och fred som vi bar i våra hjärtan och på våra T-shirts. Denna fredliga mänskliga kedja som vi bildade uppmärksammades. När vi sakta marscherade som en del av det franska samhället fascinerade det alla. Media kom mycket snabbt för att ställa oss samma frågor: ”Vilken mening ger du din närvaro här?” På vilket vi svarade att vi har kommit att förmedla detta budskap om kärlek och fred som lärs oss av islam och den Heliga Profeten av Islamsa. Under denna promenad intervjuades vi av två nationella radiostationer, en lokalradiostation, två nationella TV-kanaler och vi filmades live av två online medier som hade nästan två miljoner respektive 6 miljoner följare. Vi hade kommit för att fördöma men vi ville också förmedla islams sanna budskap och bryta ner hinder mellan islam och samhället i stort. ”

Dr Talha Rashid fortsätter:

”Den lokala presidenten för Ahmadiyya Muslimska Samfundet visade ett plakat tillsammans med sina söner med orden ”Kärlek för alla, hat mot ingen”. Effekten var omedelbar, folk applåderade, log mot dem – de behövde höra detta meddelande från det muslimska samfundet. Dessutom strömmade media också för att ta en bild av plakatet. Den lokala presidenten intervjuades på bästa tid av BFM TV, som är en av de mest visade nyhetskanalerna i Frankrike.”

Under BFM TV-intervjun sa den lokala presidenten för Ahmadiyya Muslimska Samfundet, Abdelghani Belarbi:

”Ahmadiyya Muslimska Samfundet har alltid varit närvarande vid alla sammankomster och i hela Frankrike när det varit en terroristattack för att säga att detta inte är islam. Islam handlar om fred, kärlek och tolerans. Parollen som vi håller, ”Kärlek för alla, hat mot ingen” är vad vi har i hjärtat för det franska folket. Jag är född i Frankrike och jag är chockad över att en lärare har halshuggits. Den första versen som uppenbarades för den Heliga Profetensa var ”Iqra” som betyder ”Studera”; terroristen attackerade inte bara lärarorganet som är ryggraden i den franska republiken, som lärde oss att läsa, skriva för att leva, utan attackerade också ett helt system som är en integrerad del av den franska republiken, oavsett om vi tillhör den judiska tron, den muslimska tron eller är ateister, vi kan alla leva tillsammans. Det är fullt möjligt. Jag är född i detta land och jag har levt det, dessa människor får inte lyckas med att dela oss.”

Följaktligen kunde Ahmadiyya Muslimska Samfundet under dagarna efter attacken representera och presentera islams sanna läror för en publik på minst 18 miljoner fransmän genom olika plattformar och som svar mottogs hundratals uppskattningsmeddelanden från icke-muslimer och muslimer.

Efter att ha sett mediatäckningen kommenterade en icke-Ahmadiyyamuslim:

”Jag är glad att se att någon äntligen försvarar muslimer i media, och dessutom genom att citera en vers från Koranen.”

En annan icke-Ahmadiyyamuslim uttalade:

”Det var ett stort budskap som presenterade värderingarna i vår republik tillsammans med islams värderingar.”

En fransk kristen skrev:

”Det är synd att vi inte hör sådana meddelanden oftare.”

Vi instämmer helt med sådana känslor. Om muslimer vill förändra den falska berättelsen som har förvrängt synen på islam i stora delar av världen, måste de försöka exemplifiera och förmedla dess sanna läror och att dränka budskapet från extremister och terrorister vid varje tillfälle. Man hoppas att fridfulla muslimer får plattformar för att förstärka sin religions verkliga läror via media och någon annanstans under normala omständigheter och inte bara som svar på sådana tragiska händelser.

En tid för paus

Dödandet av Samuel Paty och utbredningen av terroristattacker av så kallade Jihadis under senare tid har orsakat islam en stor skada. I stället för att godtaga våld eller att kräva bojkott bör muslimer svara på all form av provokation genom att öka sina böner och åkallande inför Allah den Allsmäktige och åberopa välsignelser över Islams Heliga Profetsa.

Muslimer bör sträva efter att andligt och moraliskt reformera sig själva och följa i Heliga Profeten Muhammadsa fotspår, som sändes av Allah den Allsmäktige som en källa till evig nåd för hela mänskligheten. De bör försöka skildra karaktären hos dess ädla Profetsa och att ingå i konstruktiv dialog med regeringar, lokala myndigheter och samhället i stort för att främja ett behov av tolerans och empati.

Vi ber för fred och för en värld där alla samhällen och människor kan leva tillsammans i harmoni med ömsesidig respekt, säker från de hatfulla strävanden från extremister som försöker utnyttja den splittring som de själva är ansvariga för att skapa.

Som hans Helighet Mirza Masroor Ahmadaba säger:

”Människor måste inse att ord kan ha långtgående konsekvenser och så snarare än att tala om en ”sammanstötning av civilisationer” eller att i onödan förstärka spänningarna mellan olika samhällen, borde människor avstå från att attackera varandras religiösa läror … Låt oss alla oavsett av våra skillnader gå samman och arbeta med en anda av ömsesidig respekt, tolerans och tillgivenhet för världens fred och för att främja trosfriheten.”