In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Meddelande till medlemmarna – Ordförande Islams Ahmadiyya Församling Sverige

Respekterade medlemmar av Islams Ahmadiyya Församling Sverige

Assalamo aleikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu

Likt ni känner till så råder just nu oro i landet av att ett fåtal individer skändat kopior av den Heliga Quranen.

Vi Ahmadiyyamuslimer hyser djup kärlek för Islams heliga skrift. Det är vår tro att Allah under vår tid skickade den Utlovade Messias Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) för att återetablera de sanna lärorna av den Heliga Quranen.

Hazrat Khalifatul Masih V (må Alla vara hans hjälpare) sade under Mulaqat med Amila-medlemmar i Sverige att:

”Sanningen är att de flesta människor i Sverige och andra Västerländska länder förblir omedvetna om de sanna lärorna av Islam och detta gör det möjligt för extremister att ta enskilda verser av den Heliga Quranen hel ur sitt sammanhang i syfte att sprida falsk propaganda… Oavsett så är det en plikt för Ahmadiyyamuslimer att introducera och företräda de sanna lärorna av Islam i varje stad och ort så att människor förstår verkligheten av vår religion.”

Head of Ahmadiyya Muslim Community Strongly Condemns Horrific Act of Quran-Burning In Malmo

Vi har nu fått möjlighet att företräda den Heliga Quranens sanna läror. Vi bör alltid följa landets lagar och uppfylla våra skyldigheter som samhällsmedborgare. Vi bör aktivt verka och be för freden och säkerheten av vårt land – oavsett vilka utmaningar eller provokationer vi står inför.

Den Heliga Quranen finns nu publicerad på vår hemsida i PDF format.

Jag vill be er alla att förmedla Islams och den Heliga Quranens sanna läror till era väner, kolleger och kamrater.

Må Allah ge oss förmåga att tjäna vårt land och vår religion på bästa sätt. Amin

Wassalam

Waseem Ahmad Zaffar

Amir Jamat Sverige

Kontaktuppgifter till våra respekterade Murabbiyan

Agha Yahya Khan, Göteborg – 0707416491

Tahir Hayat Malik, Luleå – 0736131038

Rizwan Ahmad Afzal, Malmö – 0765522225

Kashif Mahmood Virk, Stockholm – 0704231701