In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

”Risken finns att unga norrbottningar ansluter sig till Isis”

LULEÅ Minst 85 svenskar har rest till Syrien för att terrortränas med Isis, men mörkertalet är stort.– Det kan finnas enstaka fall i Norrbotten, men vi känner inte till något. Däremot finns det ett antal från Umeå, säger Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan.

imam-rizwan-ahmad-afzal-ar-im
Imam: Rizwan Ahmad Afzal är imam i Islams Almadiyya församling i Luleå. Han anser att Isis har valt fel väg.
Bild: Andreas Walitalo Norrbottens-Kuriren

När unga män från Sverige ansluter sig till Isis handlar det ofta om att de blivit påverkade i en radikal religiös miljö. Det brukar också sprida sig i kompisgäng, där hemvändare rekryterar nya Syrienkrigare.

– De flesta av dem som ansluter sig är inte syrier, utan har rötterna i andra länder, framförallt i Mellanöstern och Nordafrika, säger Magnus Ranstorp.

Kartläggningen av dem som rest iväg görs av Säpo. Många av dem skriver själva om det i sociala medier och där anger de också ofta var någonstans i Sverige de bor.

– Det är viktigt att veta vilka de är, eftersom det finns en betydande risk att några av dem kan komma att begå terrorbrott när de återvänder till Sverige.

Vad är det viktigaste på lokal nivå för att motverka att unga män och kvinnor reser till Syrien för att terrortränas?

– Att det finns goda krafter lokalt som varnar de unga och som arbetar förebyggande. Det kan vara trossamfund eller andra inflytelserika krafter inom civilsamhället.

Rizwan Ahmad Afzal är imam i Islams Ahmadiyya församling i Luleå. Han berättar att de i församlingen har diskuterat Isis mycket.

– Det är fel väg att gå. Isis följer inte islam. I Koranen står ingenting om tvång, men Isis dödar både kristna och muslimer som inte vill ansluta sig.

Själv försöker han sprida ett fredligt budskap genom personliga samtal, predikningar och broschyrer – både inom den egna församlingen, i andra muslimska församlingar och i hela samhället. Till en början var en del av dem han mötte lite undrande, särskilt de som inte tillhörde församlingen, berättar han. Men han tror att budskapet har nått fram till nästan alla han pratat med.

– De flesta förstår att det är fel väg att gå.

Vet du någon från Norrbotten som har anslutit sig till Isis?

– Nej, jag vet ingen. Men jag har mött någon enstaka person som tror på Isis ideologi.

Tror du det finns det risk att unga norrbottningar reser till Syrien och går med?

– Ja, det finns en risk. Vi måste därför nå ut med information till alla muslimska föreningar och ta reda på hur de tänker.

Vems uppgift är det, tycker du?

– I Malmö där jag bodde förut fanns det en tjänsteman på kommunen som regelbundet träffade alla representanter för de olika religiösa föreningarna. Det borde det finnas i Luleå också. Vid sådana träffar kan man samtala om olika viktiga ämnen, till exempel hur församlingarna tolkar Jihad.

Källa: Norrbottens-Kuriren
Publicerad: 14 Oktober 2014