PDF Hello world!

Villkor för trohetseden och en Ahmadis ansvar

FÖRORD
Genom Allahs, den Högstes oerhörda nåd och barmhärtighet har vi välsignats genom att acceptera den Utlovade Messias
och den yttersta tidens andlige vägledare (Mahdi) hadrat Mirza Ghulam Ahmad (al) från Qadian, vars ankomst förutsades av Profeten Muhammad sa.
Alhamdu-lillah när den Utlovade Messias al fick tillstånd av Allah att börja ta emot Trohetsed ( bai’at ), publicerade han den 12 januari 1889
en kungörelse som kallades Ishtihar Takmil-i Tabligh och som nämner Trohetsedens ( bai’at ) tio villkor. Var och en som ansluter sig till den Utlovade Messias al församling,
avlägger Trohetseden och lovar att följa dessa villkor, varför det är av största vikt att alla av den Utlovade Messias al efterföljare förstår detaljerna i villkoren och strävar efter att följa dem.