iBooks Hello world!

Sann kärlek för den helige profeten

Fredagspredikan hållen av Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih den femte, andlig överhuvud för den globala Ahmadiyya Muslimska Samfundet, den 21 september 2012 från Baitul Futuh moskén, London.

Som ett gensvar på den råa filmen som avbildar den heliga profeten Muhammad på det mest kränkande sätt, och mot bakgrund av muslimska och icke-muslimska reaktion på filmen i världen förklarade hans helighet hur en Ahmadi – en sann muslim – bör reagera och hur sann kärlek till den heliga profeten skall förevisas av alla muslimer runt om i världen. Han drog också uppmärksamheten av hela världen för att ta dess ansvar.