In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dr. Džon Aleksandar Dovi (John Alexander Dowie) je bio Amerikanac koji je tvrdio da ga je Bog “u duhu i moći Ilije” poslao među ljude. On je počeo da širi hršćanstvo. Takođe je izjavljivao da namerava da izbriše Islam sa lica Zemlje. On je iznosio uvredljive izjave o Poslaniku islama, s.a.v.s., i pogrdno govorio o hazreti Ahmedu a.s.

Kad su ove vesti došle do njega (Hazreti Ahmeda-Imama Mahdija i Obećanog Mesije a.s.), on je izazvao Dovija na molitveni dvoboj.

“Najbolji način da se utvrdi je li istina Dovijev Bog ili naš je taj da gosp. Dovi prestane da iznosi proročanstva i kletve o uništenju svih Muslimana. Umjesto toga treba da se fokusira samo na mene, i da se moli za to da onaj koji od nas dvojice izmišlja laži, umre pre onog drugog.” (Pregled religija (The Review of Religions), septembar 1902, Dio I, broj 9)

Hazreti Obećani Mesija a.s. je dalje rekao:

“Ako Dovie pobegne od ovog izazova, budite sigurni da će velika nesreća zadesiti Zion.”(Haqiqat al-Wahee (Stvarnost Objave), strana 71)

Kad je  Doviju rečeno za ovaj izazov, on je hvališući se govorio:

“Možete li zamisliti mene da odgovaram ovim najobičnijim komarcima i mušicama? Da stavim svoju čizmu na njih, zdrobio bih ih do smrti.”(Listovi isceljenja (Leaves of Healing), 27. december 1903)

Na kraju je bio kažnjen za svoju aroganciju završio je prema predskazanju  Obećanog Mesije a.s., njegov sin i supruga su se okrenuli protiv njega i nisu prisustvovali njegovoj sahrani. Nije mogao više govoriti zbog moždanog udara koji ga je paralizovao 19. decembra 1905.godine, dok je držao govor.

Njegovi pratioci su ga napustili nakon otkrića da je pronevjerio 2,529,766 američkih dolara. I da je vodio pohotan život, kao i da je bio alkoholičar. Njegov novoizgrađeni grad Zion (70 kilometara sjeverno od Chicaga) je bio satrven unutrašnjim razdorom. U prvoj sedmici marta 1907.godine umro je u potpunoj tuzi, jadu i nemoći.

Svetska štampa je posvetila veliku pažnju ovom molitvenom duelu; preko 30 štampanih medija u SAD-u su objavili priču o tome.

Boston Herald je u svom izdanju od od 23.juna 1907.godine objavio:

“Dovie je umro daleko od svojih prijatelja, sreća ga je potpuno napustila. Patio je od paralize i ludila. Umro je na jadan način, sa gradom Zionom uništenim i izlizanim unutrašnjim razdorom. Mirza nastupa iskreno i izjavljuje da je dobio svoju bitku.”