In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Абу Бакр р.а. – Финансиско жртвување

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за сонот кој хазрети Абу Бакр р.а. го сонувал во врска со падот на Мека.

Сонот на хазрети Абу Бакр р.а. во врска со Мека

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека хазрети Абу Бакр р.а. му кажал на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сонувал сон во кој Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., кога се доближил до Мека, еден пес дошол кај нив, легнал на грбот и од него почнало да тече млеко.

После тоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека нивното зло било отстрането, дека просперитетот е блиску и дека жителите на Мека ќе дојдат под неговата заштита.

Муслиманите мирно влегуваат во Мека

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека при освојувањето на Мека, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и муслиманите во Мека влегле од страната на Арефат. Кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги објавил своите намери за мир и сигурност, хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека Абу Суфијан побарал да му се оддаде почит.

Поради тоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека секој кој ќе влезе во куќата на Аби Суфијан ќе биде заштитен.

Потоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. наредил идолот, по име Хубал, да се уништи.

Кога Абу Суфијан го потсетил дека е тоа истиот идол кој тој го величал на денот на Ухуд, тој одговорил дека, ако постоел некој друг бог освен Богот на Мухаммед с.а.в.с., тогаш настаните во врска со освојувањето на Мека никогаш не би се случиле.

Подоцна,  Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. седнал во аголот на Каба и луѓето почнале да се собираат околу него. Хазрети Абу Бакр р.а. стоел таму и чувал стража покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Неверниците се собираат во Хунеин

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека по освојувањето на Мека останатите племиња во Арабија се исплашиле дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и муслиманите ќе ги освојат. Затоа, се собрале на едно место блиску до Хунаин. Кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дознал за ова, заедно со војската од 12.000 муслимани отишол во долината Хунаин. Таму, неверниците веќе се биле сокриле и почнале да исфрлаат стрели кон муслиманите.

Поради таквиот напад, многу муслимани се разбегале, меѓутоа хазрети Абу Бакр р.а. бил меѓу оние кои решително останале покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Дури, и кога бројот на муслиманите значително се намалил, хазрети Абу Бакр р.а. ги земал уздите на коњот на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и му кажал дека можеби не би требало да продолжат, но Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. храбро тргнал напред. На крајот, муслиманите ги победиле непријателите.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека по битката на Хунаин некои од неверниците избегале и се засолнале во Таиф. Затоа, по враќањето од Хунаин, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и муслиманската војска го опколиле Таиф.

Постојат различни записи во врска со тоа колку траела опсадата, и најчесто наоѓаме податок дека траела 10 до 40 дена.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сонувал сон кој го раскажал на Абу Бакр р.а.

Врз основа на сонот, хазрети Абу Бакр р.а. кажал дека можеби планираното нема да може да се постигне. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. се согласил и на муслиманите подоцна им било наредено да се вратат.

Хазрети Абу Бакр р.а. сите ги надминува во финансиското давање

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. го прател Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во текот на битката на Табук и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му дал да го носи знамето на исламот.

За оваа битка, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. побарал муслиманите да помогнат финансиски.

Хазрети Абу Бакр р.а. на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му го донел целиот свој имот. Кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го прашал дали нешто оставил дома, хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека го оставил името на Аллах џ.ш. и Пратениковото име.

Подоцна, кога хазрети Омер р.а. зборувал дека има намера да удели поголема сума од хазрети Абу Бакр р.а., и затоа за оваа борба половината од својот имот му ја дал на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., меѓутоа, подоцна дознал дека хазрети Абу Бакр р.а. дал сè што имал и дека никогаш нема да го надмине нивото на хазрети Абу Бакр р.а..

Еднаш, еден асхаб дошол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., а хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. копале мезар за хазрети Абдуллах Зул-Диѓадаин. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил во мезарот, додека хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. го спуштале телото на кај него. Кога го погребале, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. се помолил за него и му клањал џеназа.

Овој асхаб посакал него да го спуштат во мезар.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. дека во 9-та година по Хиџра Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го именувал Абу Бакр р.а. за водач на аџилак. Така, хазрети Абу Бакр р.а. заедно со 300 асхаби отпатувал во Мека за да го направи аџилакот.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во идните худби ќе продолжи да зборува за настаните од животот на хазрети Абу Бакр р.а.

Џеназа

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе клања џеназа намаз за Аматул Латиф Кхуршид, која живеела во Канада и била сопруга на рахметли шеик Кхуршид Ахмад, помошник на уредникот на Ал Фазл Рабва.

’Навистина, на Аллах му припаѓаме и Нему ќе Му се вратиме.‘

Зад неа останале три сина и две ќерки. Еден од нејзините внуци, Вакас Кхуршид, е мисионер во Соединетите Американски Држави.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека целото семејство било многу образовано. Таа, на Заедницата и служела во различни одбори во Кадијана, во Рабва и во Канада.

Своите деца ги учела дека, ако некогаш слушнат нешто против Џемаатот и Халифатот, да не го слушаат тоа и никогаш не смеат да ги повторуваат таквите работи.

Поседувала големо знаење, и исто така, давала помош на семејства кои емигрирале во Канада. Имала голема љубов кон Халифатот и децата ги советувал да се молат за Халифатот.

Исто така, успевала многу деца да ги научи на вистинското учење на Чесниот Кур’ан.

Многу пати раскажувала приказни за историја на Џемаатот, подучувајќи ги новите генерации во врска со историјата на Џемаатот.

Своето потомство го научила да ја сочува својата вера во западното општество.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека таа била пример како се одгледуваат и штитат генерациите кои живеат на Запад и, истовремено, како да се спасат од било каков комплекс на инфериорност.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Возвишениот Аллах да и прости и да биде милостив кон неа, а на нејзиното потомство да му овозможи да продолжи со нејзините добри дела.