Кечирилүү жана рахматка татыктуу болуу дубалары • Ахмадия Мусулман Жамааты
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Кечирилүү жана рахматка татыктуу болуу дубалары

Азирети Муса(ас)дын өз коомунун арасында жок учурунда Израиль балдары музоону кудай кылып алышкан. Азирети Муса(ас) кайра келип, өзүнүн орунбасары – Азирети Хааруун(ас)га катуу капаланды жана өз коомуна да эскертме жасады. Ошондо, анын коому бушайман болуп, мындай деп дуба кылган, муну «Муса(ас)дын коомунун тобо дубасы» десек да болот:

Ла-иллам ярхамнаа Раббунаа ва ягфирланаа ла-накуунанна минал-хаасирийн. (Ал-Аърааф 7:150)

Ла-иллам ярхамнаа Раббунаа ва ягфирланаа ла-накуунанна минал-хаасирийн. (Ал-Аърааф 7:150)

Котормосу: Эгер Раббибиз бизге ырайым кылбаса жана бизди кечирбесе, биз албетте, зыян көрүүчүлөрдөн болуп калабыз.

Ошол эле учурда Азирети Муса(ас) өзүнүн иниси – Хааруун(ас) үчүн да, өзү үчүн да кечирилүү үчүн мындай деп дуба сураган:

Раббигфирлий вали-ахий ва адхилнаа фий рахматика ва анта архамур-раахимийн. (Ал-Аърааф 7:152)

Раббигфирлий вали-ахий ва адхилнаа фий рахматика ва анта архамур-раахимийн. (Ал-Аърааф 7:152)

Котормосу: Ал айтты: «Эй, Раббим! Мени дагы, бир тууганымды дагы кечиргин жана бизди Өз рахматыңа киргизгин, Сен ырайым кылуучулардын эң жакшысысың». (7:152)

Share via