Speciaal Bericht uit in plaats van Vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Zendt Speciaal Live-Bericht uit in plaats van Vrijdagpreek te midden van Regeringsbeperkingen op Bijeenkomsten

Hazrat Mirza Masroor (aba) heeft vanuit zijn kantoor een speciale boodschap uitgezonden in plaats van de wekelijkse Vrijdagpreek omwille van de regeringsbeperkingen te midden van de Coronaviruspandemie.

Wegens de huidige Coronavirus (Covid-19) pandemie heeft het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad deze week geen Vrijdagpreek gegeven, maar in plaats daarvan een speciaal live-bericht uitgezonden voor Ahmadi-Moslims wereldwijd via MTA International, hetsatelliet-tv-kanaalvande Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Deze boodschap werd ook live gestreamed.

Zijne Heiligheid sprak vanuit zijn kantoor in Tilford, Surrey en bad voor de gezondheid en het welzijn van de hele wereld en instrueerde Ahmadi Moslims om zich te concentreren op het gebed en hun tijd thuis productief te besteden. Verder instrueerde hij hen om alle instructies van de regering op te volgen en socialdistancing te respecteren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

Omwille van de wijdverspreide coronavirus pandemie hebben meerdere regeringen overal ter wereld sociale beperkingen opgelegd, waaronder ook de Britse Regering waar ik woonachtig ben. Dit betekent dat het Vrijdaggebed momenteel niet in de Moskee aangeboden kan wordenen dus heb ik dus besloten, na overleg, dat ik jullie via een live-bericht zal aanspreken.

Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Moslims hun Vrijdaggebed moeten blijven aanbieden binnen de muren van hun eigen huizen in landen waar de autoriteiten beperkingen hebben geplaatst op religieuze diensten.

Zijne Heiligheid zei dat dit hen in staat zou stellen om hun religieuze plichten te vervullen en zou Ahmadi Moslims ook in staat stellen om hun religieuze kennis te vergroten terwijl ze preken zouden voorbereiden om thuis te geven.

Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Moslims deze periode op productieve wijze moeten doorbrengen door de Heilige Koran en ook de verschillende boeken en publicaties van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapzoveel mogelijk te lezen. Verder dienen ze ook zo veel mogelijk naar programma’s te kijken die worden uitgezonden door MTA International. Zijne Heiligheid benadrukte dat speciale zorg besteed moet worden aan het verbeteren van het huiselijke leven en de kinderen te helpen om vooruitgang te boeken in hun religieuze opvoeding.

Zijne Heiligheid benadrukte in het bijzonder het belang van het gebed.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Til uw gebeden en smeekbeden tijdens deze periode naar een nog hoger niveau. Het is door middel van het oprechte gebed dat wij de zegeningen van Allah de Almachtige in de vorm van spiritueel en lichamelijk welzijn kunnen verkrijgen. Dit is wat de Beloofde Messias a.s. ons heeft geleerd, dat het ook in zulke omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden, van het allergrootste belang is om de vergiffenis van Allah de Almachtige te zoeken, onze harten te zuiveren en ons bezig te houden met goede daden. Allah de Almachtige heeft gebeden als groot hulpmiddel voor ons gemaakt om te gebruiken en zodat wij doorhen toevlucht kunnen zoeken bij Allah.”

Zijne Heiligheid heeft dan gesproken over meerdere tradities van de Heilige Profeet VZMH die aantonen dat het een gebruik was van de Heilige Profeet VZMH om thuis te bidden in uitzonderlijke omstandigheden.

Tot slot heeft Zijne Heiligheid gebeden en zei:

“Moge Allah de wereld spoedig van deze pandemie verlossen en mogen de mensen van de wereld hun verplichtingen jegens de mensheid nakomen en mogen zij allemaal de Almachtige God gaan erkennen. Moge Allah ons allemaal in staat stellen om dit te doen.”