Samenvatting Vrijdagpreek 3 april 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 03 avril 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 3 april 2020

Gegeven doorHazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashhahud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Als gevolg van de huidige toestanden en de wet van de regering is het niet mogelijk om mensen bijeen te brengen en een preek te geven. Daarom zijn er afspraken gemaakt die binnen de parameters van de huidige wetten blijven.

Huzur-e-Anwar zei: twee weken geleden werd het onderwerp van HazratTalha–bin-Ubaidullah besproken. Zijn martelaarsdood werd tijdens de Slag van Jamul vermeld. Ik zal het resterende stuk vandaag vertellen. Er zijn vragen tot stand gekomen in verband met de Slag van Jamul en de antwoorden op deze vragen zullen ook aan bod komen in deze bespreking.

Hazrat Umar r.a. had voor zijn dood een commissie gevormd in verband met het Kalifaat. De details ervan worden vermeld in ‘Bukhari’ (boek van Hadith), dat wanneer Hazrat Umar’sdoodnaderde,vroegen mensen hem om zijn testament teschrijven en iemand aan te stellen die de volgende Kalief zou worden. Hazrat Umar r.a. zei, ik beschouw niemand het Kalifaat waardig afgezien van enkele mensen waarmee de Heilige Profeet VZMH tevreden was op het moment van zijn overlijden. Daarop noemde hij de namen op van Hazrat Ali r.a., Hazrat Usman r.a., Hazrat Zubair r.a., Hazrat Talha r.a., Hazrat Saadr.a. en Hazrat AbdulRehman-bin-Auf r.a. Hij zei verder dat, Abdullah-bin-Umar zal bij jullie blijven maar hij zal geen recht hebben op het Kalifaat.

Na de dood van Hazrat Umar r.a. beraadslaagdendeze zes metgezellen samen en verleenden het gezag om te beslissen aan Hazrat AbdulRehman-bin-Aufr.a. Na enig overleg heeft hij Hazrat Usman r.a.aangesteld als volgende Kalief.

Toen Hazrat Usmanr.a. een martelaarsdood stierf kwamen alle Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) naar Hazrat Ali r.a. toe en vroegen hem om hun eed af te nemen. Hierop zei Hazrat Ali r.a. dat, dit is niet jullie taak maar echter de taak van de Ashab-e-Badar (deelnemers van de Slag van Badr). Daarom hebben de Ashab-e-Badrhet Kalifaat van Hazrat Ali r.a. goedgekeurd en alle metgezellen hebben de eed afgelegd aan zijn hand. Allen behalve Hazrat Talha r.a. en Hazrat Zubair r.a.

Hazrat Musleh Ma’ud r.a. zegt hierover dat de moordenaars van Hazrat Usman r.a. zich ver en wijd hadden verspreid om zichzelf te redden en anderen te beschuldigen van de moord opHazrat Usmanr.a.  Hazrat Ali r.a. was van mening dat eerst de administratieve zaken moesten afgehandeld worden en daarna zou hij afrekenen met de moordenaars van Hazrat Usman. Zowel Hazrat Talha als Hazrat Zubair gingen naar Basra naar Hazrat Ayesha r.a. en besloten om een oorlog te starten.

Aan het einde van zijn preek zei Huzur-e-Anwar dat er een boodschap was van Hazrat Maseeh-e-Ma’ud, de Beloofde Messias a.s., in verband met de huidige toestanden, dewelke hij naar Mufti Sahib gestuurd had ten tijde van de Pest.

De Beloofde Messias a.s. had Mufti Sahib geadviseerd om het huis helder verlicht te houden, huizen proper te houden, kleren ook proper te houden. Indien de pest in steden aanwezig is,mogen mensen niet buiten de stad gaan en moeten zij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen. Het is van uiterst belangom Allah om vergiffenis te smeken en vrede te sluiten met Hem door middel van het gebed. Moge Allah genadevol zijn.  Amin.