Samenvatting vrijdagpreek 10 april 2020 – De corona-pandemie: onze taken en verantwoordelijkheden

Résumé du Sermon du vendredi 10 avril 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 10april 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

De huidige toestand veroorzaakt door de Corona pandemie heeft heel de wereld diep verontrust en beïnvloed. Mensen schrijven naar mij en blijven hun angsten hierover uitdrukken. Een Murabbi (religieuze geleerde) heeft geschreven dat hij heel verward is en niet kan begrijpen wat er aan het gebeuren is. Huzur zegt, hij heeft groot gelijk. Allah stelt in de Heilige Koran: ‘Wa’ qaal-ul-insaan ma’ lahaa’(En de mens zal zeggen: “Wat is er met haar gebeurd?”) [99:4]

Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat MuslehMa’udin februari 1920het vers hierboven heeft uitgelegd met betrekking tot epidemieën, hongersnood en calamiteiten en zei dat dit een tijdperk was waarin de deuren tot rampen en ongelukken geopend waren. Huzur-e-Anwar zei, ik ben al lange tijd aan het zeggen dat het aantal aardbevingen, stormen en andere catastrofen gestegen is sinds de komst van de Beloofde Messias a.s. Dit gebeurt allemaal om de mensen te waarschuwen zodat zij hun plichten jegens hun Schepper en Zijn schepping vervullen. We moeten voor Allah buigen en de wereld ook op de hoogte brengen.

Huzur-e-Anwar zei dat sommige mensen zeggen dat deze pandemie een teken van God is en dat er daarom geen nood is aan voorzorgsmaatregelen of behandeling, of ze maken ongevoelige en tactloze opmerkingen die de emoties van anderen schaden. Ik heb eerder gezegd dat de gevaren zowel op het land als in de lucht in het algemeen enorm zijn toegenomen. Deze toestanden echter vergelijken met de pest in het tijdperk van de Beloofde Messias a.s. en verklaren dat de Ahmadi’s die ziek zijn of als gevolg van de pandemie overleden zijn omdat ze zwak van geloof zijn, is totaal ongegrond en ongerechtvaardigd en niemand heeft het recht om zoiets te zeggen. De pest is als teken verschenen en Allah heeft ons hierover specifiek geïnformeerd. De Beloofde Messias a.s. had instructies gegeven om het volgende in een krant te publiceren, “Ik ben rechtvaardig aan het bidden voor mijn Gemeenschap dat Allah hen allemaal veilig mag houden. Het is echter bewezen in de Heilige Koran dat de woede van Allah ook de goede mensen overheerst en dat kwade mensen ook verzwolgen worden en ieder wordt behandeld volgens zijn daden…”

Hierna heeft Huzur-e-Anwar de aandacht van Jamaat-e-Ahmadiyya gevestigd op het nemen van voorzorgsmaatregelen en zei dat vele vrijwilligers van Khuddam-ul-Ahmadiyya (jeugdafdeling) voor dit doel aan het werken zijn. Ze moeten hun werk verderzetten met (hulp van) gebeden en volledige zorg en voorzichtigheid en moeten vermijden om roekeloos te zijn en hun leven te riskeren. Dit is onwetendheid,geen dapperheid.

Besteed grote aandacht aan het bidden, bidden en streng te bidden tijdens deze dagen. Moge Allah de Gemeenschap in Zijn beschermende zorg houden en mijn en jullie gebeden verhoren. Amin.

Op het einde vermeldde Huzur-e-Anwar het overlijden van zijn oprechte en trouwe lijfwacht Mohtaram Nasir Ahmad Saeed Sahib en beschreef zijn goede kwaliteiten en zijn diensten aan de Djamaat.