Samenvatting Vrijdagpreek 17 april 2020 – Mensen van uitmuntenheid

 

SamenvattingVrijdagpreek 17 april 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik spreken over Hazrat Muaz-bin-Harisr.a. van de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die tot de Khazraj stam van de Ansaar behoorde. Zijn vader heette Haris-bin-Rifa en zijn moeder heetteIfrah-binte-Ubaid. Hazrat Maouzr.a. en Hazrat Aufr.a. waren broers en alle drie broers waren verbonden aan de namen van beide ouders. Ze waren dus ook gekend als Ibne-Ifrah. Hazrat Muazr.a. had de Islam tijdens de vroege dagen in Mekkahaanvaard. Hij is één van de 8 Ansaar die de Islam tijdens Bait-e-Aqba’Ula hadden aanvaard. Hazrat Muazr.a. had ook deelgenomen aan Bait-e- Aqba Sania.

Hierna sprak Huzur-e-Anwar over de details van de moord op Abu Jehem volgens referenties uit Boekhari (Hadith). Hij zei dat er verschillende referenties zijn dat twee mensen Abu Jehel vermoord hebben en volgens sommigen hebben 3 mensen hem vermoord. Er wordt ook verwezen naar Hazrat Muazr.a. in verband hiermee. Huzur-e-Anwar heeft de details van het incident van de moord op Abu-Jehel besproken zoals beschreven door Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Sani r.a. sprak over deze gebeurtenis en zei dat dat er bij de geboorte van Abu Jehel meerdere kamelen geslacht werden, op trommels geslagen werd en er overal een groot feest was, maar toen hij sneuvelde tijdens de Slag van Badr, was het door toedoen van twee vijftienjarige jongens die hem verwond hadden. De dood van Abu-Jehel was buitengewoon denigrerend. Hij, wiens kin altijd hoog was opgeheven, zijn nek werd doorgesneden bij de kin. Zijn laatste wens kon ook niet vervuld worden.

Hierna heeft Huzur-e-Anwar gesproken over het overlijden van zijn trouwe lijfwacht en oprechte werker, Mukarram Rana Naeemuddin Sahib. Huzur sprak over zijn goede kwaliteiten en zijn dienst voorJamat-e-Ahmadiyya. Mukarram Naeemuddin Sahib heeft het privilege gehad om ook Hazrat KhalifatulMaseeh Al-Sani r.a. als lijfwacht te dienen. Op gelijke wijze had hij als Aseeran-e-Raah-e-Moula ook een lange gevangenisstraf doorgemaakt voor de zaak van Allah. Hij heeft deze moeilijke en benarde tijd met grote standvastigheid en volharding doorgebracht. Moge Allah zijn kinderen met hetzelfde geloof zegenen om in zijn voetsporen te volgen. Amin.

Op het einde zei Huzur-e-Anwar dat er ook Ahmadis zijn die besmet zijn met het coronavirus, bid voor hen. Moge Allah iedereen met volledige gezondheid zegenen en ons in staat stellen om het pad naar Zijn genoegen te volgen en om onze plichten jegens Zijn smeekbede en de rechten van andere mensen op toepasselijke manier te vervullen en om deze gevaarlijke pandemie binnenkort te verbannen.  Moge Hij de wereld ook de zin geven om de waarheid en de eenheid van Allah te erkennen. Amin.