Samenvatting vrijdagpreek 24 april 2020 – Ramadhan en het bereiken van Taqwa

Sermon du Vendredi 24 Avril 2020

Samenvatting Vrijdagpreek van 24 april 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fatehah heeft Huzur-e-Anwar vers 184-186 van soerahAl-Baqarah gereciiteerd en de vertaling ervan gepresenteerd:

Vertaling:

 “O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft. De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.

Huzur-e-Anwar zei dat Ramadan morgen begint met de genade van Allah. Allah heeft ons Ramadan opgelegdvoor onze spirituele vootuitgang en de toestand van vasten werd geïmplementeerd zodat wij Taqwah (rechtschapenheid) kunnen verkrijgen. De Beloofde Messias a.s. heeft ooit gezegd, “taqwah betekent dat de mens alle genaden van God en zijn eed van geloof en zijn verplichting jegens alle andere mensen op dezelfde manier respecteert en hooghoudt. Het betekent dat hij zelfs het kleinste aspect van al deze verantwoordelijkheden ondersteunt en onderhoudt.”

Huzur-e-Anwar zei de Heilige Profeet VZMH zei, “Hij die de zegeningen van Allah zoekt door middel van het vasten, Allah creëert voor hem een afstand tussen hem en zijn gezicht en waar er een afstand is van één jaar tussen de ene tarweoogst en de andere, verandert Allah het naar een afstand van 70 jaar.” Huzur-e-Anwar zei, deze zijn de zegeningen van het vasten. Vasten genereert niet enkel vroomheidgedurende 30 dagen, echter een goede vastenwerpt 70 jaren lang vruchten af.

Huzur-e-Anwar zei dat, als gevolg van de coronavirus pandemie zijn de meerderheid van mensen opgesloten in hun huizen door de overheidswet. Jamaat-e-Ahmadiyya heeft hier een heel goede stap gezet. De Khuddam-ul-Ahmadiyya (jeugd) hebben als vrijwilligers benodigdheden voorzien aan mensen waar er nood heerst en anderen zijn hiervan onder de indruk. Voor de zaak van de mensheid moeten we altijd proberen om deze gedachte en daad vol te houden en niet enkel tijdens noodtoestanden. Er zijn hier ook veel spirituele voordelen aan verbonden. De sfeer in de woningen wordt vromer. Leren en prediken neemt plaats in huizen, preken en er wordt ook naar andere programma’s gekeken. Als delockdown periode verder verlengd wordt moeten we thuis lesgeven en gebeden in congregatie met meer focus proberen organiseren. Ik heb dit eerder ook gezegd, om uw eigen kennis en die van uw kinderen te vergroten. Maak dus volledig gebruik van deze dagen waarmee Allah ons gezegend heeft.

Op het einde van de vrijdagpreek zei Huzur-e-Anwar, moge Allah ons het vermogen geven om te bidden, moeite te doen om onze innerlijke toestand te veranderen en de grote machten van de wereld in staat stellen om een slim beleid te voeren en verstandige toekomstige actieplannen te maken. Amin.