Samenvatting vrijdagpreek 1 mei 2020 – Voorbeeldige mensen

Résumé du Sermon du vendredi 1er Mai 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 1 mei 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fatehazei Huzur-e-Anwar:

Ik wil vandaag enkele mensen vernoemendie recentoverleden zijn. Ze hadden allemaal één elementgemeen; namelijk dat ze standvastig bleven onder ede om hun Deen (geloof) de voorkeur te geven boven het wereldse plezier, de rechten van hun eed tegenover de Beloofde Messias a.s. respecteren, hun plichten tegenover hun medemens naleven en een volledig oprechte en trouwe relatie te onderhouden met Jamaat-e-Ahmadiyya. De eerste onder dezen is Zulfiqar Ahmad sahib die overleden is op 21 april op 45-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Sumatra op 24 mei 1978. Ahmadiyyat werd hem door zijn grootvader ingeprent. Hij had van 1997-2002in Jamia Ahmadiyya Indonesië gestudeerd.  Hij laat zijn vrouw Maryam Siddiqa sahiba en vier kinderen achter. Al zijn kinderen zijn ingeschreven in het Waqf-e-nau programma. Hij was een succesvolle en uitstekende prediker.

De tweede overledene is Dr. Peer Naqiuddin sahib die gestorven is op 18 april. Hij had tien dagen voor zijn dood symptomen van het coronavirus vertoond. Zowel aan moeders als aan vaders kant omvatte zijn familie metgezellen van de Beloofde Messias a.s. Hij behoorde tot de afstamming van Sufi Ahmad Jan sahib. Hij leidde gedurende 25-30 jaareen kliniek. De Amir van Jamaat Islamabad schrijft dat hij als “Qazi” (arbiter) aangesteld werd en gedurende twaalf jaren die rol vervuld had. Zijn vonnissen werden steeds door alle partijen bevredigend bevonden. Hij zou iedereen glimlachend ontmoeten en bleef dag en nacht bezig met Allah te dienen.

De volgene die vermeld wordt is Mukarram Ghulam Mustafa sahib. Hij is overleden op 24 april. Hij had in 1983 de eed afgenomen en ‘waqf’ (levenslange dienst) aangevraagd. Hij had in het begin als ‘khadim’ (helper) in de keuken gewerkt en is dan overgeschakeld naar kantoorwerk. Zijn vrouw schrijft, ik heb 34 levensjaren met hem doorgebracht. Ik getuig dat elke handeling van hem tot genoegen van Allah was. Hij was bereid om iedereen te dienen en was bereid om te sterven ter wille van het Kalifaat. Hij zou ook heel graag financiële offers maken.

Moge Allah al deze overledenen zegenen met hoge rangen en hun kinderen in staat stellen om ook vroomheid te beoefenen.