Samenvatting vrijdagpreek 8 mei 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 8 Mai 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 8 mei 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik spreken over een Badri Sahaba (metgezel van de Heilige Profeet VZMH), Hazrat Khabbab-bin-Harris r.a. Hij was ook gekend als Abu Abdullah en Abu Yahya. Hij werd als slaaf naar Mekka gebracht in de dagen van onwetendheid. Hij was een slaaf van Atba-bin-Ghazwan. Hij was de zesde om de Islam te aanvaarden in de vroegste dagen. Hij behoorde tot de eerste Sahaba die groot leed hebben ondergaan bij het onthullen van hun geloof in de Islam.

Volgens Mujad behoren de volgende namen tot mensen die de Islam vroeg hebben aanvaard: Hazrat Abubakrr.a., Hazrat Khabbabr.a., Hazrat Sohaibr.a., Hazrat Ammarr.a. and Hazrat Sammear.a., moeder van Hazrat Ammar r.a.

Huzur-e-Anwar zegt dat een schrijver heeft gesteld dat Allah van al deze mensen de Heilige Profeet VZMH van marteling had gered door middel van zijn nonkel, Abu Talib. Hazrat Abubakrr.a. werd door zijn volk gered, maar alle anderen moesten ijzeren harnassen dragen en moesten buiten staan om verbrand te worden door de extreme hitte van de zon.  Huzur-e-Anwar zegt dat het de schrijver misschien ontglipt is dat de Heilige Profeet VZMH en Hazrat Abubakrr.a. de wreedheden van de Kafirs (niet-gelovigen) van Mekka ook niet gespaard werden. Shabi zegt dat Hazrat Khabbabr.a. vastberaden bleef en weigerde om de Islam te ontkennen.

Hierna verhaalde Huzur een incident van Hazrat Khabbabr.a., dat voorvieltijdens de periode van de aanvaarding van de Islam door Hazrat Umar r.a., met verwijzing naar ‘Seerat-un-Nabi’. Verder sprak hij ook over andere historische voorvallen die spreken over het leed van Hazrat Khabbab r.a. Hij zei dan dat Hazrat Khabbab r.a. overleden was op 37 Hijri bij het verhuizen uit Sifain in het tijdperk van Hazrat Ali r.a.  Hij overleed op 73-jarige leeftijd.