Samenvatting vrijdagpreek 22 mei 2020 – Streef naar een goed einde met kwaliteitsvol aanbidding, gebeden en goede daden

Résumé du Sermon du vendredi 22 may 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 22 mei 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Ik wil allereerst iedereen bedanken die grote mededogen hebben getoond aan mij nadat ik verwond was door een val en die met grote ijver hebben gebeden voor mij. Moge Allah jullie allemaal zegenen en jullie loyaliteit en oprechtheid vergroten. In dit tijdperk is liefde voor Allah en, zoals Hij beveelt, liefde voor elkaar en zeker voor de Kalief van de tijd, alleen terug te vinden in Jamaat-e-Ahmadiyya. Deze wederzijdse liefde is ook geschapen geweest door Allah en men kan niet meer onderscheiden wiens liefde groter is. Soms lijkt het alsof de liefde van de gemeenschapsleden haar uiterste hoogtepunt heeft bereikt.

Huzur-e-Anwar zei, ik heb veel liefde voor dit citaat van Hazrat KhalifatulMaseeh Al-Salis (ra), “de Kalief en Jamaat zijn één en dezelfde”. Het is dankzij jullie gebeden die ingewilligd worden dat mijn wonden snel zijn genezen. Ik heb de ervaring gehad van het gebruik van Marham-e- Eisa voor mijn wonden. Deze werd me opgestuurd door MirMehmud Nasir Sahib. Dit homeopathische medicijn is Canadola, maar de echte helende factor is de zegening van Allah die door middel van gebeden te verkrijgen is. Ik heb het medicijn vermeld zodat anderen er voordeel uit kunnen halen. Soms hebben mensen medicijnen nodig, maar bid alsjeblieft ook dat Allah spoedig de restanten van de wond zal genezen.

Enige tijd geleden had ik ernstige pijn in mijn arm en schouder. Ik heb hiervoor een specialist geraadpleegddie zei dat dit 6 weken tot 3 à 4 maanden kon duren. Na een paar dagen had ik gemerkt dat 90 procent van de pijn verdwenen was. Ik heb hetzelfde gezegd tegen de specialist, dat wanneer miljoenen mensen aan het bidden zijn, stuurt Allah Zijn zegeningen. Hij is een Brit en zei “je hebt een religieuze familie. Ik geloof ook in gebeden. Dit was zeker het resultaat van gebeden”.

Huzur-e-Anwar zei, in de huidige toestanden moeten we ons onderwerpenaan Allah. In deze toestanden krijgen we uit elk huis verslagen dat ze aangetrokken worden tot het overmatig bidden tot Allah. Families doen in het bijzonder moeite om het gebed gezamenlijk aan te bieden en religieuze studiesessies te houden. Het geloof in Allah groeit. Door de genade van Allah is Ramadan ook gevallen in deze periode. De aandacht voor de smeekbede is ook meer dan ooit gestegen. Nu loopt Ramadan ten einde. De lockdown is ook aan het versoepelen. Eén ding dat ik zeker wil zeggen is dat iedere Ahmadi zich moet houden aan de voorwaarden die samen met de versoepeling van de regels gesteld zijn. De grootste en meest belangrijke factor is dat geen enkele Ahmadi het passeren van Ramadan eenreden mag beschouwen om de goedheid die we tijdens deze maand vergaard hebbente eindigen of verminderen. We moeten deze vrome daden echterblijven volhouden en het gezamenlijke gebed in onze huizen onderhouden zolang er een beperking is om naar de moskeeën te gaan. Wanneer we toestemming krijgen om naar de moskeeën te gaan, vergewis je ervan dat je deze meer religieus bewoont dan voorheen.

Huzur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messias (as) heeft gezegd, “Allah geeft om niemand behalve zijn vrome onderdanen. Behoud broederschap en liefde voor elkaar en verwerp onmenselijkheid en geschillen. Het verbant de zuiverheid uit het hart. Behandel elkaar met respect. Ieder van u moet de voorkeur geven aan het gemak van zijn broeder boven het zijne. Bereik echte vrede met Allah. Allah is Zijn woede aan het loslaten en enkel degenen die om volledige vergiffenis smeken kunnen overleven. Als u trouw blijft aan Allah, zal niemands vijandigheid je schaden. Als uw eed aan Allah oprecht is, hoeft u voor niemand anders te zorgen. Streef er dus naar om zo dicht mogelijk bij Allah te komen en verwerp alle wrok en geschillen met elkaar. Blijf uit de buurt van kleine problemen en wijd je toe aan waardevolle bezigheden. Mensen zullen tegen u zijn, let niet op hen. Word niet hardvochtig of opvliegend. Redeneer op een zachtaardige en liefdevolle manier met de mensheid.”

Huzur-e-Anwar herhaalde enkele gebeden, dat Allah ons in staat mag stellen om de veranderingen vol te houden die we tijdens Ramadan in onszelf teweeg hebben aangebracht. Amin.