Samenvatting vrijdagpreek 29 mei 2020 – Liefdevol relatie tussen Ahmadis en de Khalifa

Résumé du Sermon du vendredi 29 may 2020

Samenvatting vrijdagspreek 29 mei 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Masih-e-Maoud (as) heeft ooit verteld, “Ik ben dankbaar aan Allah Almachtig dat Hij mij een zeer loyaal en devoot jamaat heeft gegeven. Ik heb opgemerkt dat wanneer ik ze voor eender welk reden naar me toeroep komen ze af met grote snelheid en geest en proberen elkaar te overtreffen. Ik zie dat ze een zekere waarheidsgehalte en loyaliteit in zich hebben.”

Huzur-e-Anwar heeft gezegd, dit is de relatie die de eenheid van die jamaatbewijst en garandeert. Wanneer Hazrat Masih-e-Maoud (as) zijn jamaat had geinformeerd over zijn te verwachten sterfte gaf hij hen ook het goede nieuws die hij ontvangen had van Allah, dat de jamaat onder het systeem van het kalifaatzou voortleven.

Hazrat Masih-e-Maoud (as) zei, niet tristig zijn door wat ik jullie verteld heb en laat jullie harten niet bezorgd zijn. Het is ook belangrijk voor jullie om een tweede manifestatie van godellijke macht te zien en het is beter voor jullie dat het komt. Dit systeem zal blijven wereken tot de Dag des Oordeels. Het is ook natuurlijk dat de tweede manifestatie niet kan aankomen tenzij ik weg ben. Wanneer ik vertrek zal Allah jullie de tweede manifestatie verzenden die eeuwig bij jullie zal blijven.

Huzur-e-Anwar zei dat de relatie die tussen de kalifaat en de leden van de jamaat bestaat, bestaatuit alle oud, nieuw, volwassenen, kinderen, mannen en vrouwen, ook ahmadi’s die ver weg wonen  en de kalief zelden gezien hebben, behoren ook tot deze relatie. Deze zijn de mensen die een heel loyaal en devoot relatie hebben met de kalief en proberen om alle geboden te gehoorzaam die ze van hun kalief krijgen. Ze volgen deze met zoveel liefde dat het te bewonderen is. Dit zijn allemaal tekens van de vervulling van Allah’s belofte en ook de middel die naar het succes van de jamaat leidt. Deze relatie is ook een bewijs van Allah’s hulp en gunst. Dit zijn niet alleen woorden maar ontelbare gebeurtenissen die overleverd zijn door de leden van de jamaat. Als je al deze evenementen bij elkaar verzameld zal je meerdere boeken van kunnen vullen.

Huzur-e-Anwar zei, onze tegenstanders zouden vroeger denken dat dit jamaat na de dood van Hazrat Masih-e-Maoud (as) zou  verdwijnenmaar deze relatie met de kalifaat en Hazrat Masih-e-Maoud (as)blijft versterken als resultaat van de bewuste vastbeslotenheid en uiterst loyaliteit van de jamaat. En waarom niet? Dit is zoals het voorspeld werd geweest door de Heilige Profeet vzmh.

Hierna heeft Huzur-e-Anwar gesproken over verschillende evenementen  ivm Khilafat-e-Ahmadiyya en haar leden. Huzur zei dat we altijd moeten bidden dat, moge Allah deze relatie van oprechtheid en loyaliteit versterken.

Huzur-e-Anwar zei, ik zou ook de herschikking van de MTA kanalen willen aankondigen die vanaf Yaum-Khilafat beginnen. Hierna gaf hij meer details over deze programma’s.