Samenvatting vrijdagpreek 5 juni 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 5 Juin 2020

Samenvatting vrijdagsreek 5 juni 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih-al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik nogmaals spreken over de Badri Sahabba (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh). Hazrat Soahaib-bin-Sana r.a. was een lid van hen. Zijn vaders naam was Sannan-bin-Malik en zijn moeders naam was Salma-bin-Qaiyyat. Hij was heel jong toen hij gevangen genomen werd door de Romeinen. Volgens Abu Qasim Maghrabi was zijn naam Ameera en de Romeinen hebben het veranderd naarSohaib. Hij had een stotter in zijn toespraak. Een man genaamd Qalb heeft hem gekocht. Abdullah-bin-Jadaan had hem later van Qalb gekocht en bevrijd. Hazrat Soahaib-bin-Sana r.a. was samen met Abdullah-bin-Jadaan in Mekkah toen de Heilige Profeet vzmh zijn profeetschap verklaarde. Hazrat Ammar-bin-Yassir r.a. stelde dat hij Sohaib had ontmoet aan de deur van Dar-e-Arqam en naar zijn plannen had gevraagd. Sohaib vroeg, “wat is uw intentie?” Ik zei dat ik van plan was  om te gaan luisteren naar de toespraak van Muhammad vzmh. Sohaib zei hetzelfde, dus we zijn allebei heen gegaan, hebben geluisterd naar zijn toespraak en hebben Islam aanvaard.

Hazrat Musleh Maoud r.a. stelt dat Hazrat Sohaib r.a. een rijk persoon was. Hij was een handelaar en werd geteld tot de invloedrijke mensen van Mekkah. Ondanks hiervan zouden de Quraish hem bewustloos slagen. Wanneer de Heilige Profeet vzmh migreerde wou Hazrat Sohaib r.a. ook migreren. De mensen van Mekkah zouden zeggen dat hij zijn rijkdom niet kon meenemen die hij in Mekkah had verdiend. Hierop liet Hazrat Sohaib r.a. al zijn rijkdom achter aan/voor de Mekkanen en hij ging met lege handen naar Medina. De Heilige Profeet vzmh zei tegen hem, “Sohaib, deze zaakje van u was de meest winstgevende van al uw andere zaakjes.” Dit betekent dat er nu geloof verworven werd in plaats van geld. Na zijn migratie van Mekka naar Medina had de Heilige Profeet vzmh een broederschap gevestigd tussen Hazrat Sohaib r.a. en Hazrat Haris r.a.. Hij vergezelde de Heilige Profeet vzmh in alle islamitische veldslagen.

Hij was overladen in de maand van Shawwal in 38 Hijri. Volgens sommigen was het 39 Hijri. Hij was toen 73 jaar oud. Volgens sommige referenties was hij 70 jaar oud. Hij werd begraven in Medina.

De volgende Sahabbi is Hazrat Saad-bin-Rabi r.a. Zijn vaders naam was Rabi-bin-Umro. Hij had twee vrouwen en twee dochters. Hazrat Saad r.a. kon zelfs lezen en schrijven in de tijden van onletterdheid. Hij was de roeper (“the caller”) van Bano Harris. Hij had deelgenomen in de veldslagen van Badar en Uhad en stierf de martelaarsdood tijdens de Slag van Uhad. De Heilige Profeet vzmh zei over zijn martelaarschap, “moge Allah genade hebben op hem. Hij bleef goed wensen voor Allah en Zijn Profeet zowel in leven als dood.” Hazrat Saad-bin-Rabi r.a en Hazrat Kharja-bin-Zaid r.a. warden in hetzelde graf begraven.

Achteraf zei Huzur-e-Anwar dat, Ik wil in het kort voor gebeden vragen voor de huidige toestanden. Bid dat Allah deze wereld bevrijd van de Corona pandemie en haar rampen en tegelijkertijd mensen het besef  geeft dat hun overleving en veiligheid liggen in het buigen tot Allah en aan het kant zetten van geschillen en rellen. Moge Allah de overheden ook het besef geven. (Amin)