Samenvatting vrijdagpreek 12 Jun 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du Vendredi 12 Juin 2020

Samenvatting vrijdagspreek 12 juni 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Eén van de Sahabbi (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh) die ik vandaag zal bespreken is Hazrat Saeed bin Zaid r.a. De naam van zijn vader was Zaid bin Amr en zijn moeders naam was Fatimabint Ba’ja. Hij zou gerelateerd zijn aan Abu Sut, de een neef was van  Hazrat Umar r.a. De zus van Hazrat Umar r.a. was de vrouw van Hazrat Saeed r.a.

Dit was dezelfde zuster die Hazrat Umar r.a. begleidt had tot het anavaarden van Islam. Hazrat Saeed r.a.’s vader zou in de tijd van Jahiliyyah (tijd van onwetendheid) al één God aanbidden en zou zoeken naar de leringen van de religie van Hazrat Ibrahim a.s.

Later verwees Huzur-e-Anwar naar een Hadith in Bukhari en sprak over een ontmoeting tussen Zaid bin Amr en de Heilige Profeet vzmh voor de tijd van zijn profeetschap.

Huzur zei dat Hazrat Saeed bin Zayd r.a. en zijn vrouw Fatima vroeg de Islam hadden aanvaard en tot de eerste vluchtelingen behoorden. Hazrat Saeed r.a. had om de een of anderreden niet deelgenomen aan de Slag van Badr.

Hij werd echter wel een deel van de buit gegeven en werd als één van de Badr metgezellen beschouwd. Hierna legde Huzur-e-Anwar de reden uit voor waarom Hazrat Saeed r.a. niet had deelgenomen aan de Slag van Badr. Hij is één van de tien metgezellen die het Paradijs beloofde werden door de Heilige Profeet vzmh.

Hij was gestorven in 50 of 51 Hijri op 70 of 71 jarige leeftijd. Saad bin Waqas baadde hem en Hazrat Abdullah bin Umar r.a. had zijn begrafenisgebeden geleidt. Hij werd begraven in Medinah. Hazrat Saeed bin Zaid r.a. had 10 huwelijken, 13 jongens en 19 meisjes.

Huzur-e-Anwar zei, de tweede metgezel is Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. Zijn naam was Abd Umru. Hij liep mank. Hij werd gekreupeld na de Slag van Uhud. Hij was één van de tien metgezellen die het Paradijs werden beloofd door de Heilige Profeet vzmh. Hij was één van de weinigen die zelfs in de tijd Jahiliyyah alcool niet dronk. Hij was één van de eerste 8 bekeerlingen tot Islam. Hij nam deel aanbeide migraties naar Habsha. Na zijn aankomst in Medinah introduceerde de Heilige Profeet vzmh hem tot to Saad ibn Rabi. Later beschreef Huzur-e-Anwar de details van de dood van Abu Jahl volgense de beschrijven gegeven door Hazrat Mosleh Mo’ud r.a.  Daarna zei Huzur dat hij de rest van de evenementen volgende keer zou bespreken Insha’Allah.