Samenvatting vrijdagpreek 19 Jun 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 19 juin 2020

 

Samenvatting Vrijdagpreek 19 jun 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

In de vorige preek Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. vermeld. Er bleef nog een deel over die ik vandaag zal bespreken. Hij had een goede relatie met Umayyad bin Khalaf. Er is staat hier een gedetailleerde verslag over in Boekhari. Later heeft Huzur-e-Anwar de details van dit verslag bsproken.

 

Op de dag van de Slag van Uhad kreeg Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. twaalf wonden  en een wond aan zijn voet waardoor hij mank liep. Hij verloor ook twee tanden tijdens deze veldslag.  Tijdens de Slag van Uhud, wanneer mensen hun houvast verloren hadden, bleef Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. bij de Heilige Profeet vzmh.

 

Hazrat Ibn Umar r.a. vertelt dat de Heilige Profeet vzmh in de maand van Sha’ban op 6 Hijri een delegatie van 220 mannen had gestuurd naar Dumat-ul-Jandal onder de leiding van Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. De Profeet vzmh vertelde hem, “ik blijf zorgwekkend nieuws krijgen van daar. Wanneer je daar aankomt, nodig hun leider en de stam van Qalb uit. Als er een gevecht is tussen jullie, ontvang hen niet. Moord geen vrouwen of kinderen en bevrijd deze wereld van de rebellen van Allah”.

 

Dus wanneer Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. bij Doma aankwam nodigde hij mensen uit tot Islam voor drie dagen. Wanneer het hoofd van de stam Islam aanvaardde schreef Hazrat Abdul Rahman r.a. de details naar de Heilige Profeet vzmh. De Profeet vzmh adviseerde hem om te trouwen met de dochter van de opperhoofd. Hij deed dit ook en keerde terug naar Medina. Deze dame werd later bekend als Umme Abu Salma.

Huzur-e-Anwar zei: de Heilige Profeet vzmh gaf zijn stam land achter de Masjid-e-Nabwi moskee. Hij gaf ook eigendom aan Hazrat Abdul Rahman bin Awfr.a. en Hazrat Umar r.a. De Heilige Profeet vzmh beloofde Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a., dat wanneer Allah Almachtige de Moslims de kans zou geven om het land van “Sham” te veroveren, zou daar een bepaald stuk land toegewezen krijgen.

Wanneer dit overwinning plaats had genomen in het tijdperk van Hazrat Umar r.a.  werd dit land aan hem gegeven. Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a.ook gezegend met de eer dat de Heilige Profeet vzmh achter hem heeft gebeden.

 

Wanneer Hazrat Abu Bakr r.a. de tijd van zijn dood bereikte besloot hij om Hazrat Umar r.a. als Kalief aan te stellen na hem. Op dat moment riep hij Hazrat Abdul Rahman r.a. bij zich en vroeg om zijn advies in verband met zijn keuze. Hazrat Abdul Rehman bin Awfr.a. antwoordde dat hij Hazrat Umar r.a. beter vond maar dat hij een beetje streng was. Hazrat Abu Bakr r.a. zei dat wanneer deze kalifaat aan Hazrat Umar r.a. overhandigd zou worden zou hij de meeste van zulke gewoonten zou veranderen en zou verzachten.

 

De Heilige Profeet vzmh zei over Hazrat Abdul Rahman r.a.  dat hij de leider was van de leiders van de Moslims.

 

Er wordt verteld door Um ul Momeneen Hazrat Umme Salma r.a. dat Hazrat Abdul Rahman r.a. naar haar gekomen was en vroeg, “o mijn moeder, ik vrees dat de overvloed aan rijkdom mij zal vernietigen.” Hierop antwoordde zij, “o mijn zoon, geef uit op de weg van Allah en dan zal er geen reden zijn voor om vernietigd te worden”.

 

Huzur-e-Anwar zei dat, al was Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. één van de tien metgezellen aan wie de Heilige Profeet vzmh Paradijs had beloofd terwijl ze nog leefden, was er nog steeds zodanig vrees voor Allah in zijn hart dat hij altijd vreesde voor zijn redding.

 

Hazrat Mosleh Mo’ud (ra) zegt: Wanneer Hazrat Umar r.a.  verwond werd zei hij verwees naar zes mannen onder hen die Kalief aangesteld konden worden en de naam van

Hazrat Abdul Rahman bin Awf r.a. behoorde hieraan toe.