Samenvatting vrijdagpreek 26 juni 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 26 juin 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 26 Juni 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih al Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud ,Ta’awwaz  en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

In mijn vorige preken heb ik gesproken over Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. en vandaag zal ikopnieuw over hemspreken. Hij was gekend voor zijn gulheid en financiële opofferingen. Hij had in zijn testamentlaten optekenen dat hij 400 dinars zou nalaten aan iedereen die deel had genomen aan de Slag van Badr.

Toen de Heilige Profeet VZMH tijdens de Slag van Tabukde Moslimshad opgeroepen om financiële opofferingente brengen, had Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. 4000 dinars opgeofferd. De Heilige Profeet VZMH zou over hem en Hazrat Usmanr.a. zeggen, “ze zijn beiden schatten onder de schatten van Allah, die gespendeerd hebben voor Zijn zaak”.

De Heilige Profeet VZMH had ooit gezegd, “na mij zal alleen hij voor mijn familie zorgen die waarheidsgetrouw is”. Dus Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. zou heel goed zorgen voor de UmanaatulMomineen (de vrouwen van de Heilige Profeet VZMH) en zou hen zelfs vergezellen op bedevaart. Hazrat Aisha r.a. had ooit over hem gezegd, terwijl ze voor hem aan het bidden was, “Moge Allah joudrankschenkenuit de fonteinen van het Paradijs”.

Toen er ooit hongersnood heerste in Medina had Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. 700 kamelenladingen vol voedsel en dergelijke opgeofferd in de naam van Allah. Er zijn veel verhalen over de opofferingen van Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. in naam van Allah, die verzameld werden door de metgezellen van de Heilige Profeet VZMH. Er staat geschreven in Asad al Ghaba: “Hij zou veel opofferingen maken in naam van Allah. Eens had hij 30 slaven vrijgelaten. Eens had hij 40000 dinars opgeofferd in naam van Allah. Eens had hij 500 paarden opgeofferd en dan 500 kamelen.” Hazrat Abdul Rahman bin Aufr.a. isoverleden op 31 Hijri. Hazrat Usmanr.a. had zijn gebed in afwezigheid geleid.

Huzur-e-Anwar zei, de volgende metgezel die ik zal bespreken is Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. die de leider was van de Aus stam in Medina. Zijn vader heetteNowaaz bin Naomaan en zijn moeder heette Kabsha bin Rabiya.  Hij had de Islam aanvaard aan de hand van Hazrat Ma’sab bin Umairr.a. Hij was naar Medina verhuisd voor de eedaflegging van “Uqba-e-Saniya”. Hierna heeftHuzur-e-Anwar de gebeurtenis van de bekering van Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. besproken, zoals verteld door Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib.

Toen de Slag van Badr was afgelopen, had de Heilige Profeet VZMHzijn metgezellenom advies gevraagd. De Mujahireen hadden hierop gepassioneerde toespraken gegeven en hun trouw betoond. Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a., die voor de Ansaar aan het spreken was, zei toen tegen de Heilige Profeet VZMH, “wij zweren tot God dat wij u geaccepteerd hebben omdat wij u als de ware Profeet aanvaarden. Dus waar u ook heen gaat, wij zullen u volgen. Zelfs als u ons vraagt om in de zee te springen zullen wij u gehoorzamen. Tijdens veldslagen zal u ons standvastig vinden”.De Heilige Profeet VZMH was zeer tevreden toen hij dit hoorde en zei, “ga dan zo verder in naam van Allah”.

Hazrat Sa’ad bin Ma’az zal in de volgende preek verder besproken worden Insha’Allah.