Samenvatting Vrijdagpreek 3 juli 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résume du sermon du Vendredi 03 Juillet 2020

Samenvatting vrijdagspreek 3 juli 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih al Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwazen recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

In de preek van vorige week was ik Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. aan het bespreken. Huzur-e-Anwar besprak de details van zijn eedaflegging zoals beschreven door Hazrat Musleh Maud r.a. Dit was wanneer de Ansaar en de Mohajireen hun trouw hadden betuigd aan de Heilige Profeet VZMH. Huzur-Anwar zei, ik heb deze details vorige vrijdag ook besproken.

Hierna heeftHuzur-e-Anwar gesproken over de details met betrekking tot het kiezen van een plaats waar de Slag van Badr zou plaatsvinden, zoals beschreven in het boek SeeratKhatim-un-Nabiyeen. Toen het leger van de Moslims besloten had om elders te stoppen, had Hazrat Khubaabr.a. het advies gegeven aan de Heilige Profeet VZMH dat, dit is geen goede plek, het zou beter zijn als we verder trekken en de waterbronin de nabijheid van de Quraish in handen nemen. Hij zei dat deze waterbron beschikte over voldoende water van goede kwaliteit. De Heilige Profeet VZMH vond dit goed advies.

Hierna werd er met advies van Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. een hut voor de Heilige Profeet VZMHopgerichtaan de kant van het slagveld, waar hij kon verblijven. Hierna zei Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. tegen de Heilige Profeet VZMH, “O Profeet van Allah, u kan hier verblijven en wij zullen verder gaan voor het gevecht. Als God ons succes verleent zullen wij Hem ervoor bedanken, anders kan u van hier naar Medina vertrekken. Al onze broeders daar zijnvervuld van liefde en trouw voor u. Ze zijn niet naar deze strijd gekomen omdat ze geen idee hadden dat een slag zou kunnen plaatsvinden. Wanneer ze zullen horen over deze situatie zullen zij hun levens opofferen om u te beschermen.”Huzur-e-Anwar legt uit dat dit de loyaliteit en passie was van Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. die lofwaardig is, maar het is ondenkbaar dat de Profeet van Allah zou weglopen van hetgevecht. De Heilige Profeet VZMH zou namelijktijdens een veldslag helemaal vooraan staan.

Op een vrijdagavond tijdens het Slag van Udud,stonden Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. en twee andere gewapende metgezellen de Heilige Profeet VZMH te bewaken. Tijdens de Slag van Uhud, toen de Heilige Profeet VZMHgewapend en ter paard uit Medina vertrokken was, bleven Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. en één andere metgezel, beide in harnas gekleed, de Heilige Profeet VZMH beschermen door telkens voor hem te lopen.

Hierna heeftHuzur-e-Anwar de liefde van de moeder van Hazrat Sa’ad bin Ma’azr.a. voor de Heilige Profeet VZMH besproken, zoals beschreven door Hazrat Musleh Maudr.a. Na deze details beschreven te hebben, had Hazrat Musleh Maud r.a. de aandacht van Ahmadi Moslims gevestigd optabligh en zei, “dit zijn de vrouwen die net zo zeer als de mannen moeite hebben gedaan voor de propagering van de Islam en de islamitische wereld voelt trotsomwille van hun opofferingen.” Hazrat Musleh Maud r.a. zei tegen Ahmadi dames, “jullie hebben de Beloofde Messias a.s. aanvaard. Kunnen jullie werkelijk zeggen dat jullie dezelfde hartstochtelijkheid hebben om de religie te dienen zoals de vrouwelijke metgezellen van de Heilige Profeet VZMH? Hebben jullie hetzelfde licht? Zijn jullie kinderen even rechtvaardig als hun kinderen? Als jullie aandachtig zijn zullen jullie merken dat jullie ver achter hen staan. Onze mannen moeten ook hetzelfde voorbeeld volgen. Alleen dan kunnen wij de boodschap van de Islam verspreiden over de hele wereld.”

HuzratMusleh Maud r.a. had gebeden voor de Ansaarmetgezellen en zei, “O Ansaar, mijn leven behoort jullie toe voor jullie gezegende gedrag.”Hierna heeftHuzur-e-Anwar gesproken over de slechte daden en de moord van Ka’ab bin Ashraf. Hij sprak verder over hoe de Joden van Medina hun verbond hadden verbroken.