Samenvatting vrijdagpreek 20 mar 2020 – Bewering en leringen : Ahmad, De beloofde Messias en Mahdi (as)

Résumé du Sermon du vendredi 20 mars 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 20 maart 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Binnen drie dagen zal het 23 maart zijn, de dag waarop de Beloofde Messias a.s. begonnen was met de eedaflegging en wanneerhet fundament van Jamaat-e-Ahmadiyya officieel gevestigd werd na de verklaring van de Masih-e-Maoud, de Beloofde Messias. Deze dag wordt door Jamaat-e-Ahmadiyya gevierd als ‘Yom-e-Maseeh-e-Ma’ud’ (Dag van de Messias). Er worden bijeenkomsten en congressen gehouden op deze dag. Ik zal jullie een aantal van mijn eigen uittreksels presenteren met verwijzing naar deze gelegenheid. Er zullen echter geen functies of conventies zijn als gevolg van het Coronavirus dit jaar. Daarom zullen programma’s samen met mijn preek op MTA uitgezonden worden. Iedere Ahmadi moet trachten om hiernaar te luisteren.

De Beloofde Messias a.s. werd gezonden als een volgeling van de Heilige profeet VZMH om diens leer te doen heropleven en zijn Deen (geloof) over heel de wereld te verspreiden. Hij zei: Ik stuur zegeningen naar de Heilige Profeet VZMH omdat Allah door hem deze afstamming heeft geschapen. Wij zijn aan het bloeien als gevolg van zijn zegeningen en kwaliteiten. Ik zeg dit met overtuiging en het is inderdaad mijn geloof dat er geen enkele persoon is die spirituele genade en zegeningen kan verkrijgen zonder de leer van de Heilige Profeet VZMH te volgen. Hij zei verder: Ik ben gezonden voorde hervorming van de mensheid. Ik zeg herhaaldelijk dat ik diegene ben die gestuurd werd voor de verbetering en hervorming van de mens. Ik werd op dezelfde manier gestuurd als de man die na Kaleem-ullah (Mozes a.s.) gestuurd werd en wiens geest na lijden en pijn opsteeg naar de Hemel.

Hierna verhaalde Huzur-e-Anwar verder uittreksels van de Beloofde Messias a.s. en zei, “Moge Allah ons in staat stellen om deel te nemen aan zijn missie en deze te verspreiden en mogen wij ook onze verantwoordelijkheden vervullen.

Daarna presenteerde Huzur-e-Anwar de recensies van verschillende personen in verband met het Coronavirus en zei, Ik heb veel eerder instructies gegeven over deze pandemie. Nu wordt ook de overheid gedwongen om strikte maatregelen te nemen. Wanneer een ziekte optreedt, treft deze iedereen en daarom moet iedereen heel voorzichtig zijn. Volg alle instructies op die door de overheidworden gegeven. Bejaarden en zieke mensen met een gebrekkige immuniteit moeten ook heel voorzichtig zijn. Verlaat jullie huizen niet tenzij je in uitstekende gezondheid verkeert. Blijf zoveel mogelijk thuis. Bied het vrijdaggebed aan in de lokale moskee tenzij dit verboden is. Vrouwen moeten voorkomen dat ze naar de moskee gaan. De dokters adviseren dat er aandacht besteedt moet worden aandegelijke en voldoende rust om de weerstand van het lichaam op te bouwen. Men moet minstens acht uur slapen. Leer je kinderen ook aan om vroeg te slapen en vroeg wakker te worden. Vermijd voedsel van de markt en blijf zeker weg van chips.

Het laatste redmiddel is echter het gebed. We bidden tot Allah om ons veilig te houden van de ondeugd van dit virus. Bied speciale gebeden aan voor de Ahmadi’s die om welke reden dan ook deze ziekte hebben opgelopen of waarvan de artsen vermoeden dat ze het hebben opgelopen. Dit virus kan je ook aanvallen als gevolg van een andere ziekte of zwakte, bid daarom voor iedereen in het algemeen. Moge Allah de wereld beschermen tegen deze pandemie en een goede gezondheid schenken aan al diegenen die ziek zijn. Moge Hij elke Ahmadi in staat stellen zijn geloof en overtuiging te versterken en hem met een goede gezondheid zegenen. Amin.