Samenvatting vrijdagpreek 13 mar 2020 – Heren van uitmuntenheid

Sermon du vendredi 13 mars 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 13 maart 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie vansoerahAl-Fatheha zei Huzur-e-Anwar:

De BadriSahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken is Hazrat Talha-bin-Ubaidullahr.a. Zijn vader heetteUbaidullah-bin-Usman en zijn moeder heetteSaa’ba. Hazrat Talha was beter gekend als Ubaidullah-bin-Usman. De Heilige Profeet VZMH had hem als heerser van Bahrain aangesteld en hij bleef heerser tot zijn dood. Hij is overleden op 14 Hijri tijdens het kalifaat van Hazrat Umarr.a.

Hazrat Talha-bin-Ubaidullahr.a had niet deelgenomen aan de Slag van Badr, maar de Heilige Profeet VZMH gaf hem een deel van de oorlogsbuit. Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Talhar.a. had deelgenomen aan de Slag van Uhud en andere veldslagen. Hij was ook aanwezig bij de gelegenheid van het Verdrag van Hudaibia. Hij is één van demensen voor wie de Heilige Profeet VZMH Jannah (de Hemel) had voorspeld terwijl ze nog in leven waren. Hij behoorde tot de eerste 8 mensen die de Islam hadden aanvaard en tot de 5 mensen die de Islam hadden aanvaard via Hazrat Abubakarr.a. Hij was ook één van de 6 leden van hetAdviescomité gevormd door Hazrat Umarr.a.Dit waren de mensen waarmee de Heilige ProfeetVZMH tevreden was ten tijde van hun overlijden.

Huzur-e-Anwar zei: toen Hazrat Talhar.a. naar Medina migreerde verbleef hij in het huis van Hazrat Asad-bin-Zararahr.a. De Heilige Profeet VZMH had hem “de groothartige” genoemd omwille van zijn grote financiële opofferingen.Musa-bin-Talhar.a. vertelde aan zijn vader Hazrat Talhar.a. dat de Heilige Profeet VZMH hem ‘Talha-tul-Kher’ (de vredevolle) had genoemd op de dag van Uhud. Hij noemde hem ‘Talha-tul-Fayyaz’ (de vrijgevige) bij de gelegenheid van de veldslagen van Tabuk en Zeqard en ‘Talha-tul-Jawad’ (de nobele) op de dag van de Slag van Hunain.

Huzur-e-Anwar zei: De Beloofde Messias a.s. heeft de scène van de dag van de Slag van Uhud beschreven, toen Khalid-bin-Waleed de Moslims plotseling aanviel en vervolgensheerste er grote herrie en wanorde onder hen. Zijn relaas van dit voorval schetst een uniek beeld van de standvastigheid en het niveau van opoffering vanHazrat Talhar.a. Later vertelde Huzur-e-Anwar de verhaling van de Beloofde Messias a.s.

Bij de gelegenheid van de Slag van Tabuk ontving de Heilige Profeet VZMH het nieuws dat sommige hypocrieten aan het vergaderen waren bij het huis van SwalemYahudi. Zijn huis was dichtbij een plaats genaamdJasum. Hij was mensen aan het verbieden om zich te vervoegen bij de Heilige Profeet VZMH voor de Slag van Tabuk. De Heilige Profeet VZMH stuurde Hazrat Talhar.a. met een aantal mannen naar hen toe en gaf hem de instructie om het huis vanSwalem in brand te steken. Hazrat Talhar.a. heeft deze instructie opgevolgd.  Hazrat Ali r.a. stelt, ik heb met mijn eigen twee oren de Heilige Profeet VZMH horen zeggen dat, “Talhar.a. en Zubairr.a. zullen mijn buren in Jannah zijn.”

Op het einde zei Huzur-e-Anwar: ik zal het incident van de martelaarsdood van Hazrat Talhar.a. volgende keer bespreken. Zoals ik in mijn vorige preken heb vermeld, is de pandemie van het coronavirus deze dagen wijdverspreid,neem er dus allevoorzorgsmaatregelentegen. Wees voorzichtig wanneer je naar de Moskee komt. Als je een lichte koorts hebt of pijn in het lichaam moet je vermijden om openbare plekken te bezoeken. Houd uzelf en anderen veilig. Besteed grote aandacht aan het gebed. Moge Allah deze wereld redden van catastrofes. Amin.