Samenvatting vrijdagpreek 6 mar 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 6 mars 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 6 maart 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha, ging Huzur-e-Anwar verder met zijn vertelling over Hazrat Musab-bin-Umair r.a. Hazrat MuslehMa’udr.a.schreef dat Allah de Heilige Profeet VZMH herhaaldelijk over Hijrat (migratie) had geïnformeerd. Eerst had hij vernomen dat de migratie naar Yamam zou zijn, maar hij verwierp snel deze gedachte. Tijdens deze periode werd het ook tijd voor Hajj (bedevaart) en mensen uit heel Arabië kwamen naar Mekka. Zoals het gewoon was zou de Heilige Profeet VZMH mensen prediken over de Islam. Er kwamen ook mensen van de Khazraj stam uit Medina om hem te ontmoeten en ze waren gaan zitten om naar hem te luisteren. De Heilige Profeet VZMHvertelde hen over Toheed, de eenheid van God en hij vroeg of het volk van Medina nu bereid was om de waarheid te aanvaarden. Deze mensen waren diep getroffen door de leer van de Heilige Profeet VZMH en zeiden dat ze na hun terugkeer zouden overleggen met hun stam. In die tijd leefden er drie Arabische stammen en twee Joodse stammen in Medina.

De Arabieren hadden gehoord over de afdaling van een profeet naar het model van Hazrat Musa a.s. Er zouden dus bij de gelegenheid van de bedevaart het daaropvolgende jaar twaalf mensen uit Medina komen om de eed af te leggen aan de hand van de Heilige Profeet VZMH. Aangezien de mensen van Mekka de Heilige Profeet VZMH nog vijandig gezind waren, zou deze eedaflegging in het geheim plaatsvinden in een berg. Vandaag wordt deze eedaflegging ‘Bait-e-Aqba’ (eed van Aqba) genoemd. Aqba betekent berg met een moeizaam pad.

Deze mensen gingen na hun eedaflegging terug naar Medina en hebben de leer van de Islam daarop verder verspreid in Medina. Ze vroegen de Heilige Profeet VZMHvoor een onderwijzerdie de Islam kon prediken, waarop de Profeet VZMH Hazrat Musab-bin-Umairr.a. naar hen stuurde. Voor hun terugkeer nodigden ze de Heilige Profeet VZMH uit om naar Medina te komen als hij ooit nood had om te emigreren uit Mekka.

Hazrat Musab-bin-Umairr.a. had deelgenomen aanbeide slagen van Badr en Uhud. Hij stierf een martelaarsdood tijdens de Slag van Uhud terwijl hij voor de Heilige Profeet VZMH aan het vechten was. Hij was toen 40 jaar oud.

Huzur-e-Anwar zei dat hij aandacht wou besteden aan de huidige wijdverspreide epidemie van hetCoronavirus. Er werden homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven die op een elementair en basisniveau werken en als meest toepasselijke behandeling werden aangeraden. Moge Allah hierdoor gezondheid verschaffen. Men moet ook voorzorgsmaatregelen blijven nemen in parallel met de behandeling. Huzur-e-Anwar zei dat er ook rechten zij die toebehoren aan de Moskee. De mensen die naar de Moskee komen dienen ook voorzichtig zijn. Iedereen die zelfs maar een lichte koorts heeft of zich koortsig voelt, niest of verkouden is, mag niet naar de Moskee komen.Bedek uw mond met een hand of een zakdoek tijdens het niezen zodat anderen niet geschaad worden. Gebruik een ontsmetter voor uw handen of blijf uw handen regelmatig wassen.

Huzur-e-Anwar zei verder dat, om de ongelukken van het lot van Allah te voorkomen, het van uiterst belang is dat men zich tot God wendt. Iedere Ahmadi moet aandacht besteden aan zijn gebeden, zijn spirituele toestand verbeteren en ook bidden voor de rest van de wereld. Moge Allah hen ook verlichtingen schenken zodat zij ook hun Schepper erkennen in plaats van zich over te geven aan het wereldse plezier en God ontwijken. Amin.

Op het einde kondigde Huzur-e-Anwar het gebed in afwezigheid aan van Azeezum Tanzeel Ahmad Butt uit Lahore, Pakistan, Mukarram Brigadier Basheer Sahib, voormalige Amir van Rawalpindi, Pakistan en Mukarram Dr. Hameed-uddeen Sahib uit Faisalabad, Pakistan.