Samenvatting Vrijdagpreek 20 Augustus 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

KJ-Summary-EN-20210820                  KJ-Summary-UR-20210820

 

Samenvatting vrijdagpreek 20 augustus 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We waren de veldslagen aan het bespreken in het tijdperk van Hazrat Umar (ra). Er was een lopend slag in Khozistan tussen de Moslims en de Iraniërs. Tijdens deze slag bood een Moslim slaaf de Iraniers een kans tot een wapenstilstand aan. Ze aanvaardende wapenstilstand onmiddelijk en waren ook akkoord gegaan om de geldboeten te betalen. De Moslim Commandant had hen echter gezegd dat wij een dergelijke aanbod niet hadden gemaakt aan jullie en de slaaf die het wel aangeboden heeft, geen autoriteit had om dit te doen. Toen Hazrat Umar (ra) dit ontdekte zei hij dat Allah de Almachtige veel belang toekent aan beloftes en het houden ervan. Het wordt dus nu jullie taak om deze belofte na te leven die door de Moslim slaaf gemaakt werd. Later heeft hij ook aangekondigd dat alleen een commandant de recht zou hebben om een soortgelijke aanbod te doen.

Hazrat Umar (ra) heeft gedurende het gevecht met de Iraniërs telkens zijn wens uitgedrukt dat de oorlogen tussen de Moslims en de Iraniërs, zou eindigen terwijl de Moslims in Iraq waren. Ook wenste hij dat beide landen in vrede zouden leven met elkaar. Maar de Iraniërs bleven de Moslims aanvallen dus dit kon niet gebeuren. In 17 Hijri kwam een peleton Moslim soldaten Hazrat Umar (ra) ontmoeten. Hazrat Umar (ra) vroeg wat de reden voor dit voortdurend gevecht tussen de Moslims en de Iraniërs. Waren de Moslims hiervan de oorzaak? Hebben zij zich niet gehouden aan de clausules van de met hen gemaakte afspraken? De peloton heeft echter geantwoord dat dit niet het geval was en dat de Moslims zich wel aan alle afspraken hielden die met de Iraniërs gemaakt werden. Ahnaf  Bin Qais zei tegen Hazrat Umar (ra), “U heeft ons tegengehouden om te blijven vechten maar de Iraanse Koning blijft in leven en daardoor winnen de Iraniërs kracht en ze blijven ons aanvallen. Het is niet mogelijk dat twee koningen in één plek heersen”. Hierna stond Hazrat Umar (ra) hen toe om zich te begeven naar de Iraanse gebieden om te vechten, en om uiteindelijk vrede te stichten.

Huzur-e-Anwar zei dat deze historische feiten bewijs geven dat de Moslims die altijd voorbereid zijn om niet-Moslims te bekampen, het verkeerd hebben.  Op gelijke wijze zijn alle niet-Moslims die denken dat Islam een agressieve religie is, ook de religie verkeerd begrijpen. In feite hebben Moslims nooit oorlogen gevochten om hun religie uit te breiden. Hierna heeft Huzur-e-Anwar de Slag van Nahavand in detail besproken. Deze werd gevochten in 21 Hijri. De Moslims hebben de slag tegen een veel groter leger gewonnen. Wanneer Hazrat Umar (ra) ontdekte dat de Moslims gewonnen hadden heeft hij Allah geprezen en ook gehuild voor de martelaren en voor elk van hen geboden, zeggend dat Allah hen de eer heeft geschonken om martelaar te zijn.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over enkel overledenen en kondigde hun gebeden in afwezigheid aan.