Samenvatting Vrijdagpreek 27 Augustus 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 27 août 2021

KJ-Summary-EN-20210827                    KJ-Summary-UR-20210827

 

Samenvatting vrijdagpreek 27 augustus 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We warende slagvelden tijdens de regering van Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. Tijdens deze periode heeft er een slag plaatsgevonden in Rayy. De lokale bevolking noemt het ook Razi. De bekende scholier Maulana Fakhruddin Razi behoorde tot deze plaats. Tijdens deze slag vroeg hun leider de Iraniërs om hulp om tegen het moslimleger te vechten. Met de aankomst van de Iraniërs werden ze veel groter in aantal. Om het kasteel te kunnen veroveren hadden de moslims besloten om van voor aan te vallen en ook wat mensen binnen het kasteel te loodsen, via een geheime ingang, zodoende een aanval van binnenuit te beginnen. Toen dit gebeurde, aanvaarden de tegenstanders hun verlies. De moslims hadden een vredesakkoord aanvaard met dien verstande dat ze jaziya (boete) zouden betalen en dat de tegenstanders niet verder zouden deelnemen aan een elk ander gevecht. Na de overwinning van Rayy hebben er nog twee slagvelden plaatsgevonden  in dezelfde plek in 22 Hijri en deze zijn gekend onder de namen Slag van Qumis en Slag van Jurjan. De lokale bevolking besliste om niet deel te nemen aan deze gevechten en daardoor kwam hetvredesakkoord tot stand.

Hazrat Khalifatul Masih heeft uitgelegd dat vrijheid van geloof altijd werd toegelaten in de vredesakkoorden en niemand werd opgelegd om moslim te worden. Wanneer je dit leest is het duidelijk dat de beschuldigingen tegen de Islam en de geforceerde verspreiding ervan, vals zijn. Hierna heeft Huzur-e-Anwar details gegeven over de oorlogen die gewonnen werden door de Moslims in Azerbeidzjan en Armenië in 22 Hijri.

Huzur-e-Anwar heeft ook gesproken over de verovering van een grote Iraanse stad die Istakhr heette. Veel mensen zijn gestorven tijdens deze oorlog. Uiteindelijk heeft haar gouverneur  Hormuz besloten om het vredesakkoord  te aanvaarden en de boete te betalen. Eén vijfde van de oorlogsbuit werd gestuurd naar Hazrat Umar (ra) die geboden stuurde dat, als de rijkdommen van iemand onwettelijk in beslag werden genomen, zouden deze teruggegeven moeten worden. Omdat dittegen de leer van de Islam is. Huzur-e-Anwar zei dat Moslims vandaag deze leerstellingen niet meer volgen.Ze zijn niet meer rechtvaardig en niet eerlijk in hun handel.

Hierna heeft Huzur-e-Anwar de opening aangekondigd van een nieuwe radiozender in de Turkse taal dewelke 24 uren zal opereren. Op het einde kondigde Huzuru-e-Anwar de gebeden in afwezigheid aan van sommige overledenen.