Samenvatting Vrijdagpreek 3 Sep 2021 – Syed Taalay Ahmed: Een man, trouw aan zijn belofte

Résumé du Sermon du Vendredi 3 septembre 2021

KJ-Summary-UR-20210903

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 September 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Enkele dagen geleden werd onze zeer geliefde waqif-e-zindagi, Syed Taalay Ahmed, gemarteld in Ghana. Inna lillahe wa inna alehi rajioon. Deze martelaarschap is gebeurt als gevolg van het geschiet door rovers. Dit is gebeurd wanneer Syed Taalay Ahmed Sahib aan het terugkeren was, samen met twee andere personen, na een programma opgenomen te hebben voor MTA. Hij was aan het terugkeren naar Kumasi, Ghana. Tijdens de beschieting werden twee kompanen, Umar Farooq en de bestuurder Abdur Rehman Sahib gewond geraakt.

Syed Taalay Ahmed was de achterkleinzoon van Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib (ra). Van zijn moeders en ook zijn vaders kant was hij de achterkleinzoon van Hazrat Mir Mohammad Ismael, de jongere broer van Hazrat Amma Jan (ra). Op gelijke wijze was hij ook de schoonzoon van Mirza Ghulam Qadir Sahib, die ook gemarteld werd.

Syed Taalay Ahmed was een Moosih en ook lid van de Waqf-e-Nau schema. Hij had een biomedische diploma en een Masters in journalistiek. Hierna heeft hij zich toegewijd aan de gemeenschap. Na te werken in verschillende Jamaat kantoren werd hij een ambt toegekend, bij MTA nieuws. Hij zou veel documentaires maken en dit deed hij met groot interesse. Voor zijn martelaarschap had hij gezegd tegen een van zijn kompanen die mee was met hem, “Vertel Huzur dat ik van hem hou en vertel mijn familie dat ik van hen hou”. Hazrat Khalifatul Masih (aba) zei: Er werd een diamant van ons weggenomen. Moge Allah zulke loyale en vastberaden mensen altijd schenken aan de Jamaat.Dit is een verlies dat ons heeft geschud. Ik zou naar hem kijken en het zou me verbazen dat hij ook nu hij in dergelijk wereldse omgeving zijn leven had toegewijd aan gemeenschapswerk en ook zijn plichten naleefde. We komen zoveel liefde en loyaliteit voor de kalifaat niet vaak tegen. Hij bleef inderdaad trouw aan de kalifaat en toonde zodanig loyaliteit aan dat hij tot de laatste moment de kalifaat bleef herinneren.

Huzur-e-Anwar sprak over een gedicht die geschreven werd door Syed Taalay Ahmed waarin stond, “Ik hou het meest van mijn kalief maar hij heefter misschien geen idee van”. Huzur-e-Anwar zei dat al uw daden en bewegingen liefde voor mij uitdrukten. Huzur-e-Anwar zei, “Hij was me heel dierbaar. Oh mijn lieve Taalay, ik getuig inderdaad dat je uw waqf en devotie met de hoogste niveaus vervulde. Huzur-e-Anwar sprak over een incident die zijn gehoorzaamheid illustreerde. Wanneer Syed Taalay Ahmed zag dat Hazrat Khalifatul Masih (aba) alle Murrabiyaan adviseerde om Tahajjud gebed voor minstens een uur te bidden, al was Syed Taalay Ahmed zelf geen Murrabi, hij nam het op zich om dit advies te volgen.

Op gelijke wijze hebben de vrouw, de ouders en de vrienden van Syed Taalay Ahmed veel verteld over zijn goede en vrome daden. Bijvoorbeeld, zijn vrouw heeft geschreven naar Huzur dat hij een voorbeeldige man en vader was. Hij hield van de Heilige Profeet (vzmh) en terwijl hij over hem zou spreken zou hij huilen zoals een klein kind.

Hazrat Khalifatul Masih zei dat Syed Taalay Sahib  zijn plicht heeft vervuld als spirituele kind van de Heilige Profeet (vzmh) en de fysieke kind van Hazrat Masih-e-Maoud (as). Allah de Alamchtige heeft de maand Moharram gekozen voor zijn martelaarschap. Moge Allah zijn statuur blijven verhogen en Syed Taalay Sahib een plaats schenken naast de Heilige profeet (vzmh). Amin.