Samenvatting Vrijdagspreek 9 Jun 2017 – Taqwa Bereiken

Samenvatting Vrijdagpreek 9 juni 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Alfateha  zei Huzur-e-Anwar:

Het doel van Ramadan en vasten is om Taqwah  in uw hart te ontwikkelen.  De Beloofde Messias a.s. heeft dit onderwerp tijdens verschillende gelegenheden besproken.  Als er geen mededogen is, kan er geen goedheid zijn. Mededogen alleen doet goedheid zegevieren. Men moet ook onthouden dat men eerst over goede morele waarden moet beschikken voor men mededogen kan verwerven. De Beloofde Messias a.s. zegt dat moraliteit een teken is van de vroomheid. Er zijn veel stadia van Taqwah. Wanneer iemand goede morelen toont, worden vijanden vrienden.

Allah zegt om het kwade met deugd en goed te bestrijden, “Verdrijf het kwade met het beste” (23:97). Allah verkiest dat men blijft volhouden ook wanneer men mishandeld wordt. Beleefdheid is een juweel dat ook op een kwaadaardige persoon indruk maakt. De Heilige Profeet VZMH zei verder dat het hoofdverschil tussen een mens en een dier, is het beschikken van hoge morele waarden. Ware moraliteit betekent dat je je leven leidt volgens de Sunnah van de Heilige Profeet VZMH.

Over de moraliteit van de Heilige Profeet VZMH zei Allah: “En gij staat zeker op een hoog zedelijk peil” (68:5). Dus is het essentieel voor elke Momin (gelovige) om zijn voorbeeld te volgen. Zijn voorbeeld is uniek en perfect in alle opzichten. De Heilige Profeet VZMH zegt, tenzij men inspanningen doet en bidt kan de duisternis van het hart niet uiteengedreven worden. Allah Zegt, “Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.” (13:12) Dit is de wil van Allah sinds de eeuwigheid, dat morele toestanden alleen met gebed en moeite kunnen veranderen. Dus Allah heeft ons tijdens Ramadan de mogelijkheid gegeven om een positieve verandering te realiseren aan onze houding en morele waarden.

De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat berouw ook van groot belang is als wij onze ethiek willen veranderen. Hiervoor heeft hij drie voorwaarden gesteld: de eerste voorwaarde is “Iqlaa“, in Arabisch betekent dit het verbannen van kwaadaardige gedachten en overeenkomstig alle vormen van negativiteit. In feite, wegen de gedachten zwaar op de daden aangezien elke daad eerst uit een idee ontstaat. Dus de eerste voorwaarde is “Touba” (berouw), om alle ondeugende gedachten te verwerpen.

De tweede voorwaarde is “Nadim”. Dit betekent het tonen van spijt en schaamte. Dus, om spijt en schaamte te tonen op zondige handelingen en geloven dat zij maar een tijdelijke plezier en opluchting kunnen bezorgen. De derde voorwaarde is “Azam”, hetgeen betekent dat je een sterke resolutie maakt om nooit meer naar die ondeugden terug te keren. En wanneer men  het geod wilt maken zal Allah hem in staat stellen om met een ware hart “Touba” te doen.

Huzur-e-anwar zei, dat er ook vandaag mensen zijn die onze Djamaat toetreden t.g.v. voorbeelden van hoge morele waarden getoond door Ahamdi’s of wegens de algemene hoge morele waarden van de Djamaat. De Beloofde Messias a.s. zegt: het is mijn raad dat het tonen van goede morele waarden, een ware prestatie is hetgeen de waarachtigheid van de Islam toont. Het is deze hoge niveau van Islamitische leer die veel andere naties naar zich hebben toegetrokken. De Beloofde Messias a.s. zei dat ware deugd betekent alle kwaliteiten waarmee Allah ons heeft gezegend, op de beste mogelijke manier te gebruiken, zoals zijn zicht, gevoelens, sensibiliteit, gedachten, enzovoort.

Moge Allah ons in staat stellen om vroom te blijven en verandering te brengen in onze toestanden in het volgen van de voorbeeld van de Heilige Profeet VZMH. Amin.

Op het einde kondigde Huzur-e-anwar de gebed in afwezighied aan van Mr Lutf-ur-Rahman Sahib uit VS en Mr. Umar Ahmed Sahib uit Rabwah, Pakistan.