Samenvatting Vrijdagspreek 16 Jun 2017 – Waarheid, Leugen en Arrogantie

Samenvatting Vrijdagpreek 16 juni 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Alfateha zei Huzur-e-Anwar:-

De Beloofde Messias a.s. zei over nederigheid, dat een persoon vroom wordt wanneer alle goede morele waarden in hem aanwezig zijn. Een Momin (gelovige) moet dus proberen om alle goede kwaliteiten te verwerven en alle leerstellingen van Allah te volgen. Allah heeft enkele van deze kwaliteiten beschreven. Het geloof (van een mens) kan in gevaar zijn indien niet over deze  kwaliteitenwordt beschikt. Eén hiervan is om waarheidsgetrouw  te blijven en leugens te vermijden. Allah Ta’ala Zegt in de Heilige Koran:

“Vermijdt derhalve de onreinheid der afgodsbeelden en vermijdt het valse woord.” -(22:31)

De Beloofde Messias a.s. zei dat de Heilige Koran liegen vergelijkt met het aanbidden van afgodsbeelden. Hij zei dat leugens ook zoals een beeldje is en degene die daar afhankekelijk van wordt, onafhankelijk zal worden van Allah. De gewoonte om te liegen kan niet zo gemakkelijk verworpen worden. Men moet er hard voor werken. Huzur zei, net zoals een dwaze persoon God verlaat en voor stenen buigt, gebruikt de mens leugens om zijn doelen te bereiken. Huzur-e-anwar zegt, tegenwoordig liegen mensen in alle zaken.

Recentelijk heeft de magazine National Geographic een artikel gepubliceerd over de redenen waarom mensen liegen en waarom ze hebben geprobeerd om te bewijzen dat liegen inherent is aan de mensen. Dit is verkeerd. Dit is een gewoonte die in een mens groeit als gevolg van zijn omgeving. Het is niet omwille van zijn natuur. Dit artikel toont ons aan hoe de levens van deze mensen vol leugens zitten. En wanneer deze leugens onthuld worden zijn er geschillen en families worden vernietigd. Daarom wordt volgende Ayaat gereciteert ten tijde van een nikaah (huwelijk):-

O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid.” –(33:71)

Huzur-e-anwar zei, dat als een man en vrouw waarheidsgetrouw omgaan met elkaar, zullen zij een goede relatie hebben en hun kinderen zullen ook van allerlei ondeugden wegblijven. De mensen die afstandig zijn van God en de Deen (“geloof”) worden beroofd van begeleiding in deze zaken maar voor ons zijn er wel duidelijke richtlijnen. Sommigen van ons vinden de westerse wereld superieur terwijl onze eigen leer veruit superieur is.

De Beloofde Messias a.s. heeft ons geleerd om de waarheid in alle zaken te onderhouden. We moeten ook waarheidsgetrouw getuigenissen afleggen, ook al is het tegen naaste familieleden. Op gelijke wijze zullen sommige liegen met betrekking tot hun goederen en bezit terwijl Allah ons heeft verordent om zelfs niet tegen een vijand te liegen. Daarom moeten we onszelf beoordelen om te zien dat onze levens geen enkel vorm van leugens bevatten. Verder zijn nederigheid en het vermijden van arrogantie belangrijke kwaliteiten die elke vrome persoon zou moeten bezitten. Allah zegt in de Heilige Koran:-

“En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in hoogmoed op aarde; want Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher lief.” -(31:19)

De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat er mensen zijn die zich trots en superieur beginnen te gedragen na twee dagen vasten, gebed en Zaka’at (aalmoezen) geven. Huzur-e-anwar zei dat wij deze dagen tijdens Ramadan bijzonder veel moeten opletten. Satan toonde arrogantie en beschouwde zichzelf superieur tegenover de mens en werd dus door Allah verbannen. Iedere arrogante persoon wordt geconfronteerd met hetzelfde lot. Aan de andere kant, buigde  Hazrat Adam a.s. voor Allah in absolute nederigheid en heeft zo gebeden tot hem:-

“[…]Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig is, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren.[…]” -(7:24)

De Beloofde Messias a.s.  zei, “Naar mijn mening moet men geen gevoel van trots hebben en vroom worden. Als men een band vormt met God en zijn gebeden worden beantwoord, moet men niet trots worden maar eerder nog meer nederiger.” Verder zei Huzur, “Allah is heel erg aardig en barmhartig. Maar trots en arrogantie zijn een gevaarlijke ziekte en veroorzaken voor iedere ziel die het aanneemt een spirituele dood. Allah wenst om door middel van onze djamaat, doorheen de wereld alle goedheid en moraliteit te verspreiden.” Moge Allah ons in staat stellen om de voorbeeld van onze Heilige Profeet VZMH te volgen, alle ondeugden te vermijden en alle goede morele waarden aan te nemen. Moge wij alle verwachtingen van de Beloofde Messias a.s. uitoefenen en vervullen. Amin.