Samenvatting Vrijdagpreek 23 jun 2017 – Vrijdaggebed en Ramadan

Résumé du sermon du vendredi 23 juin 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 23 juni 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

De maand Ramadan is voorbij gevlogen en we moeten onszelf beoordelen en zien wat wij hebben geleerd in deze maand. Allah komt tijdens deze maand dichterbij tot Zijn schepping en luistert aandachtig naar hun gebeden. Als wij alleen tijdens de maand Ramadan regelmatig blijven in onze gebeden, het vrijdaggebed en recitatie van de Heilige Koran en daarna lui worden, is dit  tegen God’s aanbeveling. Ramadan dient eigenlijk als “oefening” om daarna ons leven te beteren. Allah beveelt ons om Namaz te onderhouden en te beschermen. Hij leert ons om uitzonderlijk aandacht te besteden aan ‘Salaat-ul-Wusta’, de middelste gebeden, omdat deze de moeilijkste gebeden zijn om uit te voeren. Voor iemand die geen Fajr kan bidden (die het moeilijk vindt om Fajr te bidden), wordt Fajr de Salatul Wusta. En Allah schenkt meer beloning aan hem die het toch bidt.

De Heilige Profeet VZMH zei dat alle vijf gebeden tussen de eerste en de volgende vrijdaggebed een bron van vergeving kunnen worden als men wegblijft van grote zonden. Namaaz-e-Jumma is ook belangrijk. De Heilige Profeet VZMH zei, als iemand drie maal het vrijdagsgebed voortdurend negeert, wordt zijn hart verzegeld of verzwart door Allah. Mensen die zorgeloos zijn over het bidden van het vrijdaggebed moeten hieraan bijzondere aandacht besteden. Allah heeft ons niet geleerd enkel tijdens Ramadan het vrijdaggebed aan te bieden. Het belang van elke vrijdaggebed  wordt in de Heilige Koran vermeld. Allah Ta’ala zegt:

[62:10] O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgeroepen, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet.

Vergeet niet dat Juma gebed alleen voor mannen verplicht is. Als vrouwen voor Juma komen bidden is het een toegevoegde beloning. Soms raken kinderen ook geïnteresseerd en betrokken (bij het gebed) door (middel van) de moeders. Maar het is wel verplicht om Eid gebed bij te wonen. Alle Ahmadi’s moeten onthouden dat zij verlof moeten nemen om het Eid gebed uit te voeren. Als het niet mogelijk is moeten ze een groep vormen van 4 à 5 ahmadi’s en het gebed aanbieden dichtbij hun werkomgeving. Geen enkele Ahmadi mag zijn Juma gebed dus verlaten voor wereldse redenen. Op gelijkardge wijze zou de Heilige Koran ook gedurende de gewone dagen na Ramadan gereciteerd moeten worden.  Allah Ta’ala Zegt:

[17:79] Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd.

Er mag geen loomheid zijn bij de recitatie van Koran Kareem gedurende het ganse jaar. De Beloofde Messias a.s. zegt: “Degene die de Heilige Koran op aarde respecteert, zal respect verkrijgen in de Hemelen.”  De Beloofde Messias a.s. heeft zijn jamaat altijd geleerd om zuivere veranderingen in zichzelf te realiseren, ver te blijven van allerlei vuiligheid en ondeugden en te blijven groeien in vroomheid. Daarom moet iedereen Allah’s bevelen ook na Ramdan volgen. Moge God ons in staat stellen om dit te doen. Amin.

Huzur-e-anwar kondigde twee gebed-in-afwezigheid aan: Mushatq Zuhra Sahiba en Mukarram Abubakar Sahib.

Innalillahewainnaelaiherajeoune.