Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 30 jun 2017 – Volhard in gedachtige gebeden

Résumé du sermon du vendredi 30 juin 2017

Samenvatting VRIJDAGPREEK 30 juni 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

Na Tashahhud en recitatie van Surah Fateha zei Huzur-e-Anwar:-

Ramadan komt aan met ontelbare zegeningen en degenen die er gebruik van maken halen er ook voordeel uit. Velen schrijven naar mij dat ze naast hun verplichte gebeden ook vrijwillige gebeden hebben kunnen aanbieden. Ze drukken het verlangen uit dat ik voor hen bid dat ze dit voor altijd kunnen volhouden, dat ze door God worden gezegend en zich ontdoen van alle zwakheden en tekortkomingen. Huzur-e-anwar zei dat iedere persoon ook zelf moet bidden om standvastig te blijven en verder te gaan volgens zijn eigen mogelijkheden. Moge God ons de mogelijkheid geven om dit te doen.

Huzur-e-anwar zei dat Allah niet alleen tijdens Ramadan zijn nabijheid en aanvaarding van gebeden realiseert. Ook tijdens gewone dagen aanvaardt Allah gebeden van degenen die nabijheid zoeken tot Hem.  Wie is er behalve God om onze gebeden te aanhoren en te aanvaarden? Het is alleen Allah die naar degene luistert die Hem aanbidt en zijn moeilijkheden verwijdert. De Heilige Profeet VZMH heeft onze aandacht getrokken tot gebed en verklaarde, “Onze Heer Allah is dichtstbij in het midden van de nacht. Als het mogelijk is, sluit aan bij degenen die tot God bidden op dit uur.”

Velen hebben de gewoonte om Nawaafil (complementaire gebeden) aan te bieden tijdens Ramadan. En als ze van deze nawaafil een gewoonte maken en een vaste resolutie, dan kunnen ze altijd genieten van God’s nabijheid. Als wij een zuivere leven willen leiden moeten we Allah ook in de overige 11 maanden herinneren. Doe daarom moeite om te blijven bidden en goede daden te verrichten.

Gebed is de enigste manier om nabijheid tot God te vinden. De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat God geen nood heeft van onze bidden. Hij luistert wanneer men herhaaldelijk en met wanhoop bidt.  Men is steeds geneigd voor ziijn eigen te bidden, daarom moeten we buiten onze persoonlijke verlangens, ook bidden voor onze djamaat. De moslimgemeenschap moet  ernstig bidden om de verschrikkelijke gevaren die in de wereld aanwezig zijn teniet te doen. De Beloofde Messias a.s. zei: het is mijn religieuze taak om zelfs voor onze vijanden te bidden.

Huzur-e-anwar zei dat iedereen op de hoogte is omtrent de situatie in Pakistan. De Moulvi’s (religieuze leiders) en de overheid blijven problemen creërenen dagelijks worden rechtszaken tegen ons opgestart. Moge Allah iedere Pakistani Ahmadi veilig houden tegen hun kwaadaardigheid. Op gelijkaardige wijze worden Ahmadi’s vervolgd in Algiers. Voor zover er sprake is van beproevingen hebben we met uitzondering van gebed nooit de wet in eigen handen genomen en we gaan dit ook nooit doen. Het gebed is een middel ter verdediging die we altijd zullen gebruiken en Allah (als Hij het wil) zal ons altijd redden van de kwaadaardige plannen van onze vijanden.

In feite zal onze djamaat nog sneller vooruitgaan. Huzur-e-anwar zei: de wereld beweegt naar een zelfvernietiging toe. Amerika en haar bondgenoten hebben hun handen verreinigd om verdeeldheid, geschillen en onlust te veroorzaken tussen de moslims. En de moslims zijn dwaas genoeg om in hun handen te spelen door hun eigen macht te verzwakken. Ze hebben de vooruitgang van hun landen met tientallen jaren teruggedreven.Oorlogshaarden werden aangestoken in Syrië, Qatar en Korea door middel van opzettelijke planning. Een vonk kan opeen gegeven moment een wereldoorlog ontketenen.

Het is jammerlijk genoeg dat de verantwoordelijken van de meest belangrijke plek van de Islam, niet rechtvaardig zijn en de Islam verzwakken voor hun persoonlijke doeleinden  en het spel te spelen van de  niet-Moslims. De Moslim heersers hebben hun burgers tegen zichzelf gekant  door hen brutaal en verkeerd te behandelen. Ze blijven hen wreedheden aandoen om hun eigen positie te versterken. Deze mensen begrijpen niet dat hun oplossing alleen te vinden is in het erkennen van de Beloofde Messias a.s. En als er een manier is om de wereld te redden van de vernietiging van oorlogen is er maar één manier om dit te doen, m.n. dat alle Ahmadi’s oprecht en hartelijke bidden om de mensheid van deze vernietiging te redden.

De Heilige Profeet VZMH zei; “Gebed redt ons van de calamiteit die al heeft plaatsgevonden en ook van de calamiteiten die nog niet zijn voorgekomen. Zo, o gij schepping van God! Maak van het gebed een dwang voor jezelf.” In het licht van deze citaat moeten we bijzondere aandacht besteden aan het gebed rekening houdend met de pijn en het lijden, nu en wat we ooit in de toekomst kunnen tegenkomen. Moge Allah hen hun gebreken doen inzien door onze gebeden en moge zij gered worden van een totale vernietiging. Amin.