Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 7 Juli 2017 – Bewijzen van de waarheid

Résumé du sermon du vendredi 7 juillet 2017

Samenvatting Vrijdagpreek 7 juli 2017

Gegeven door  Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitative van Surah Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

In de geschiedenis van de profeetschap zien we dat ze altijd oppositie ervaarden. Maar een profeet wordt door God gestuurd en oppositie is geen hindernis die de vooruitgang in de weg kan staan. Deze trend heeft zich verdergezet met de Beloofde Messias a.s. na zijn proclamatie en zijn djamaat tot op vandaag . Allah schonk hem kennis van de vijandelijkheden maar moedigde hem ook aan. Enkele profetieën zijn: “Ik ben met jou en jouw geliefden” en “Ik zal jouw boodschap tot in alle hoeken van de aarde verspreiden”.

Allah komt de de vijandigheden tegemoet doormiddel van de waarheid van Ahmadiyyat waardoor de harten worden verlicht. Huzur-e-anwar gaf voorbeelden over hoe Allah, vijandigheden van de mensen belemmert en hen tot een verwoestende einde brengt. In het algemeen kan men stellen dat de  wereld afstand neemt van God maar er is een gemeenschap die geneigd is naar God en dit moet ook zo zijn. Als Allah de Beloofde Messias a.s. heeft gestuurt, zal Hij ook de middelen creëren  om van mensen, gelovigen te maken. Onze vijanden gebruiken alle mogelijke middelen om onze djamaat te ondermijnen maar Allah doet het aantal volgelingen van de Beloofde Messias a.s. alleen maar toenemen. Hier zijn er verscheidene middelen voor. Bijvoorbeeld, MTA, djamaat literatuur met o.a.  boeken geschreven door de Beloofde Messias a.s., ware dromen enzovoort. Huzur-e-anwar vertelde over relevante incidenten  uit Afrika, Egypte, Syrië, Mauritius, enzovoort.

Allah heeft de Beloofde Messias a.s. ingelicht dat Hij zijn naam tot het einde der tijden met eer hoog zal houden. En voor degenen die hem proberen te vernederen, deze zullen zelf vernederd worden. Dus wanneer wij zien dat deze beloftes vervuld worden, geloven wij ook dat de meerderheid (van beloftes) vervuld zullen worden. Wij hebben de overhand door onze logica en argumenten. We moeten nu ook in oprechtheid groeien zodat wij Allah’s gratie mogen ontvangen. De Beloofde Messias a.s. zegt: denken zij dat ze de wil van Allah kunnen verhinderen door hun plannen en hun leugens, hun beschuldigingen en belachelijkheid? Of dat ze de wereld kunnen misleiden en de taak van Allah kunnen belemmeren? Als de vijanden van de waarheid eerder ooit succesvol zijn geweest gaan ze nu ook slagen. Het is echter een bewezen feit dat de tegenstanders van God en de uitdagers van de beslissingen die in de Hemelen werden genomen altijd verslagen en beschaamd achterblijven. Voor deze mensen is mislukking en schande dan ook hun lot. De Boodschapper van Allah is nooit onsuccesvol geweest en hij gaat dat ook nooit zijn.

Hij zegt, Allah heeft verordend dat Zijn wet, Sunnah en Zijn Profeet altijd zullen winnen en heersen. Dus, aangezien ik Zijn boodschapper ben maar zonder een nieuwe sharia, een nieuwe verkondiging of een nieuwe naam; integendeel; ik kwam als slaaf en volgeling van de Heilige Profeet VZMH en ik ben dus enkel een weerspiegeling. Ik zeg jullie, net zoals de betekenis van deze Ayaat van toepassing was ten tijde van Hazrat Adam a.s. t.e.m. de Heilige profeet VZMH, zo zal het ook voor mij  gelden.