Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 14 Jul 2017 – Wens voor kinderen en hun goede opvoeding

Résumé du sermon du vendredi 14 juillet 2017

 

Samenvatting Vrijdagspreek 14 juli 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Velen sturen me verzoeken voor gebeden met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. Door de genade van God is de meerderheid van de djamaat bezorgd om de opvoeding van kinderen.  Het is een zegening van Allah dat onze gedachten zo geneigd zijn in deze tijd. Allah heeft ons op verschillende plaatsen in de Heilige Koran verschillende gebeden en methoden om te bidden geleerd. Het is waar dat het geen gemakkelijke taak is om kinderen op te voeden. Voortdurende inspanning en “jihad” (religieuze strijd) is hiervoor nodig. Ook het volgen van Allah’s bevelen inzage dit aspect is van belang. Het is dus noodzakelijk dat men hard blijft werken en nooit mag opgeven. Bijvoorbeeld, Huzur-e-Anwar zei; onlangs schreef iemand mij dat er zoveel gedoe is met betrekking tot de opvoeding van kinderen, dat hij besloten heeft om te trouwen maar kinderloos zal blijven. Dat is een zeer gedisillusioneerde gedachte en wijst erop dat men Satan als centrale kracht heeft aanvaard in plaats van God.

Allah heeft ons in de Heilige Koran veel gebeden geleerd over de opvoeding van kinderen. Bijvoorbeeld, dit gebed van Hazrat  Zikriyya: “Toen bad Zacharia tot zijn Heer:  Mijn Heer geef mij een rein nageslacht; voorzeker, Gij verhoort het gebed.” (3:39). Dus, om vrome kinderen te krijgen moeten de ouders eerst zelf vroom zijn. Het gebed voor vrome kinderen kan niet toegekend worden tenzij men godsvrezende veranderingen teweeg brengt in zichzelf. De Beloofde Messias a.s. zei: Het dilemma van je nageslacht is inderdaad een groot dilemma. Als je kind vroom is, wat is er dan nog om zich zorgen over te maken? En als het kwaadaardig en immoreel is dan mag je het honderden, duizenden rupees achterlaten die het zal  verspillen. Als de mens Allah’s instructies volgt zal hij vreedzaam worden in de zaak van zijn kinderen.

De Beloofde Messias a.s. zei verder: Net zoals je inspanningen doet om geld te verdienen voor je kinderen, is het ook van belang om inspanningen te doen voor hun goede opvoeding en religieuze verzorging. Allah leert ons in dit gebed uit de Heilige Koran: “En zij die zeggen: Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen.” (25:75). De Beloofde Messias a.s. zei dat, in dit voorbeeld, ouders geïnstrueerd worden om leiders te worden voor hun kinderen door zelf een voorbeeld te stellen. Verder zei hij, waarom wenst men voor kinderen? Allah heeft ons geschapen voor Zijn aanbidding. Als een man zelf geen ‘Momin‘ (gelovige) wordt en de smeekbede niet vereert, zullen zijn gebeden betekenen dat hij een vertegenwoordiger wil achterlaten van zijn eigen ondeugden.

De Beloofde Messias a.s. zei dat de mens wenst om kinderen te hebben maar wanneer hij ze krijgt zullen ze noch religie noch morele waarden aangeleerd worden. Het echte doel van de opvoeding van je kinderen moet zijn om je kinderen tot dienaars van de Deen (religie) te maken. Huzur-e-anwar zei dat de ouders van Waqfeen-e-Nau hier bijzondere aandacht aan moeten besteden. Moge Allah ons in staat stellen om goede voorbeelden te worden voor onze kinderen en diegenen die voor hen bidden. Amin.