Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 21 jul 2017 – Jalsa Salana UK 2017 – Onze verantwoordelijkheden

Résumé du sermon du vendredi 21 Juillet 2017

Samenvatting Vrijdagspreek 21 juli 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

Na Tashahud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

Volgende week zal de jaarlijkse Jalsa InshAllah van start gaan. Mensen beginnen al vanuit verschillende landen en steden aan te komen. Naast Ahmadi’s komen er ook gasten uit het buitenland, waaronder ook politici, professoren, vertegenwoordigers van de media, enzovoort. Zij observeren alles heel aandachtig, maar onze systemen en onze medewerkers in het bijzonder. Op deze manier zijn al onze medewerkers dus stilzwijgend aan het prediken. Onze boodschap is afgelegen plekken aan het bereiken door middel van de pers en vergemakkelijken ook de kennismaking met of introductie van onze djamaat. De jalsa is hier ook een goed voorbeeld van. Alle medewerkers moeten hun eigen belang dus begrijpen; ze gaan niet alleen door Allah’s genoegen gezegend worden, maar ook hun goede moraliteit zal een invloed hebben op anderen.

Jullie moeten onthouden dat gastvrijheid een zeer belangrijke verantwoordelijkheid is en dat wij moeten voorzien in elke behoefte van onze gasten. De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd: “Ik zorg er altijd voor dat een gast geen enkele vorm van ongemak lijdt en dat hij wordt voorzien van elke vorm van comfort.” Alle afdelingen dragen de verantwoordelijkheid om te voorzien in het gemak van de gasten, waaronder transport, accommodatie, veiligheid, enzovoort. Ieder persoon die de Jalsa bijwoont is een gast van de Beloofde Messias a.s. en dus moeten we voor hen zorgen. Onze dienstverlening verloopt zonder enig onderscheid tussen arm en rijk, iedereen wordt gelijk behandeld.

De Beloofde Messias a.s. zei dat er uitzonderlijk aandacht moet besteed worden aan de behoeften van nieuwkomers die onwetend zijn over het systeem. Ze mogen geen reden hebben om te klagen. Hij zei dat mensen met grote oprechtheid duizenden mijlen reizen om de Jalsa bij te wonen. De Heilige Profeet VZMH zei ooit: “Voor degenen die geloven in Allah en de Dag des Oordeels zijn drie zaken essentieel. Spreek goed of blijf stil. Respecteer uw buur. Respecteer uw gast.” Moge Allah al onze medewerkers in staat stellen om de gasten van de Beloofde Messias a.s. te dienen. Amin.

Tot slot kondigde Huzur-e-anwar twee maal het overlijdensgebed in afwezigheid aan: Enerzijds voor Mr. Syed Muhammad Ahmad, zoon van Dr. Muhammad Syed Ismail uit Lahore, Pakistan en anderzijds voor Mukarrama Mehmooda Begum sahiba.