Samenvatting vrijdagpreek 23 feb 2018 [NL/FR] – Profetie van de ‘Beloofde Hervormer’

Résumé du Sermon du Vendredi 23 Février 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 23 Februari 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al- Khamis a.b.a

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Alfatehah zei Huzur-e-Anwar:

Momenteel worden overal waar de Jamaat bestaat, jalsa’s (religieuze bijeenkomsten) gehouden in verband met de profetie over Hazrat Musleh Maoud r.a.. Op 20 februari had de Beloofde Messias a.s. de geboorte van een zoon aangekondigd. Dit werd door Allah geopenbaard. Hij heeft het nieuws aangekondigd door middel van advertenties waarin hij alle kwaliteiten opsomde die  zijn zoon zou bezitten. Het werd gepubliceerd op 20 Februari 1886. Dusvieren we op die dag de vervulling van deze grootmoedige profetie, niet de verjaardag van Hazrat Khalifatul Masih Al-Saani. De reden dat dit uitgelegd word is omdat mensen soms vragen waarom wij de verjaardag van andere kaliefs niet vieren zoals Musleh Maoud dag. Deze dag is niet verbonden aan zijn geboorte. Hij was geboren op 12 januari 1889.

Huzur-e-Anwar zei: Vandaag zal ik deze profetie bespreken. Daarna las hij luidop de woorden van de voorspelling en herhaalde de woorden van de Beloofde Messias a.s. over Hazrat Mirza Bashiruddin Mehmood sahib ( Musleh Maoud):-

“Op gelijkaardigewijze, toen mijn eerste zoon stierf hebben de clerici, hun vrienden en zelfs de Hindoes en Christenen grote vreugde uitgedrukt. Ze werden meerdere keren gezegd dat dit ook toebehoorde tot de profetie van 20 februari, dat sommige zonen zouden overlijden. Maar zelfs als een zoon in zijn kindertijd zou sterven zouden deze mensen spotten. Hierna heeft Allah mij nieuws gegeven over een andere zoon. De voorspelling van zijn geboorte staat in mijn “groene advertentie” op bladzijde zeven. Dus: een tweede Bashir zal worden geschonken wiens tweede naam Mehmood gaat zijn. Ook al is het maar 1 September 1888 en hij nog niet geboren is, toch zal hj volgens de belofte van Allah binnen het gegeven tijdsbestek geboren worden. De hemelen en aarde kunnen veranderen maar Zijn belofte zal waargemaakt worden. Dit was de verklaring van de groene advertentie, pagina zeven, volgens hetgeen een jongen geboren werd in januari 1889 genaamd Mehmood. Hij leeft nog dankzij de genade van Allah en hij is zeventien jaar oud. ”

Huzur-e-anwar zei: Hazrat Khalifatul Masih I r.a. zei dat, meermaals waren de tekens van deze profetie duidelijk en mensen zeiden dat het over mij ging maar ik zei dat ik niets zou aankondigen tot Allah het mij bevolen had. Eindelijk kwam de dag wanneer, zoals Hij hadvoorbestemd, ik het zelf zou aankondigen. Dan zei Huzur, ik zweer tot Allah dat ik de beloofde zoon Maoud ben volgens de profetie. Later zei hij tijdens een jalsa in Lahore, “Ik zweer op de enige en magnifieke God dat Hij mij verwittigd heeft in de stad Lahore dat ik inderdaad de aanschouwer van de Musleh Maoud profetie ben. Ik ben inderdaad Musleh Maoud”.

Huzur-e-anwar zei: dan heeft Arjan Singh het aanvaard. Mirza sahib gaf de prediking in 1901, wanneer Mirza Bashiruddin een kind was. Het beschrijven  van “je zult dergelijk zoon hebben” is zeker bewijs van spirituele krachten. Als de Senior Mirza Sahib geen spirituele krachten bezat, hoe kon hij dan weten dat hij zo’n zoon zou hebben? Hij had gebeden voor alle drie zonen maar deze profetie ging over één zoon. We zien dat hij degene was die een transformatie teweegbracht in de wereld. Ook al de middelen toen niet zoals de middelen van vandaag waren. Zelfs vandaag hebbenwe niet genoeg middelen, maar het is al beter dan vroeger. Zelfs toen werd Ahmadiyyat door de genade van Allah verspreid tot vijftig landen. De verspreiding van de Islam was een resultaat van zijn aankomst. Verder was het doel van de geboorte van de Maoud zoon dat mensen bewust zouden worden van de pracht van de Islam en de Boek van Allah. Een briljante dichter van het subcontinent, Moulana Zafar Ali Khan van Risala Zameendar zei: “Luister aandachtig! Gij en uw menigte van mensen kunnen tot de einde der tijden niet vergelijken met Mirza Mehmood. Mirza Mehmood heeft de Koraan en haar kennis, wat hebben jullie? … hij heeft zijn vlag in elk land van de wereld gezet.”

Huzur-e-anwar zei: Zijn indrukken overweldigde alle relaties en buitenstaanders, zijn kwaliteiten en kennis verbaasde iedereen. Tijdens bijeenkomsten die vandaag gehouden worden om al zijn prestaties te herdenken, zouden we ook moeten biddenvoor zijn constante vooruitgang van rang door Allah. We moeten ook onze eigen toestand beschouwen. Het is belangrijk om onze capaciteiten met vastberadenheid te verbeteren. Hierna kunnenwe Allah’s beloftes meer dan ooit ervoor vervuld zien . Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen. Amin.