Samenvatting Vrijdagpreek 2 Maart 2018 [NL/FR] – Uitblinken in deugden, moraal en goedegedraag

Résumé du Sermon du vendredi 02 mars 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 2 Maart 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

NaTashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al Fateha zei Huzur-e-anwar:

Geen ander godsdienst dan de Islam heeft meer belang gegeven aan het aannemen en beoefenen van ethische waarden. Maar helaas is het gedrag van moslims in het algemeen helemaal in tegenspraak tot deze waarden. De Heilige Profeet VZMH heeft herhaaldelijk het belang van ethiek benagedrukt aan zijn volgelingen. Mensen verklaren verbaal liefde voor de Heilige profeet VZMH maar handelen niet volgens zijn voorbeeld. Huzur-e-anwar zei dat deze toestand ons moet doen voelen alsof wij degenen moeten zijn, om deze ethische waarden met volle vermogen en moeite te verwerven, die door de Heilige Profeet VZMH voor ons werden ontwikkeld. Anders verdienen wij het niet om Ahmadi genoemd te worden.

We vinden begeleiding in elk aspect van het leven van de Profeet VZMH. In één instantie waarschuwde De Heilige Profeet zijn vrouw voor het bespotten van de korte lengte van een andere vrouw, omdat dit de anderepersoon emotionele pijn zal bezorgen, hij (de profeetVZMH) heeft een vrouw aangeraden om zelfs maar de geringste ongenoegen niet te tonen bijde acties van een andere vrouw. Hij leerde ons om de standaard van ethiek bij onze kinderen te verhogen, mensen werden gevraagd om fruit niet te verspillen door stenen te gooien, om een gevallen dadel te eten als ze te veel honder hebben… Hij zou een kind leren om naar God te keren voor zijn noden en niet om andermans bezit te stelen. Hij drong aan op het aanverwen van een hoge ethiek, wat gelijk is aan ware nederigheid. Wanneer hij een kind zijn eten snel zag opslokken, vertelde hij het kind om eerst “Bismillah” (in naam van Allah) te reciteren en dan van zijn bord voor hem met zijn rechterhand te eten. Hij zei dat kinderen op een bepaalde wijze opgevoed moesten worden.

Het wordt verhaald dat de Heilige Profeet VZMH met verwijzing tot “Gunah-e-Kabira” (hoog zondigen) Shirk en ongehoorzaamheid tegenover ouders had  opgenoemd. Nadien zei hij, heel nadrukkelijk, waren valsheid en vals getuigen geven. Hij bleef dit herhalen totdat de leraar zei: wij wouden dat Huzur VZMH stil zou zijn.

Huzur-e-Anwar zei dat wanneer de Heilige Profeet VZMH  bij de overwinning van Mekka volledige macht over zijn vijanden had bekomen, vergaf hij zelfs zijn ergste vijanden die hem voortdurend pijn hadden aangedaan. Zijnvergiffenis is dan ook de oorzaak geweest voor velen om de Islam te omarmen.

De Beloofde Messias a.s.  spraak over de hoogste ethiek van de Heilige Profeet VZMH, Allah zei tot de Heilige Profeet: “Gijbezit zeker hoge morele waarden”. Volgens deze verklaring, zijn alle ethische waarden waaronder ook vrijgevigheid, gerechtigheid, genade, naastenliefde, steun, grootmoedigheid, enzovoort  in jou verzameld.

Al deze karakteristieken zijn te vinden in het menselijke hart: respect, bescheidenheid, eerlijkheid, eer, standvastigheid, intelligentie, zelfrespect en ook vergiffenis, sympathie, geduld, loyaliteit, vrijgevigheid en moed. Wanneer deze met wijsheid uitgeoefend worden in tijden van nood worden ze gezamelijk ethiek genoemd.

De Beloofde Messias a.s. zei dat de hoge standaardvan ethiek in twee situaties evident zijn: in tegenspoed en macht. Beide toestanden zijn duidelijk in een profeet. De ethiek van een persoon kan alleen in twee verschillende toestanden zichtbaar worden: in tegenspoed en wanneer hij beloond wordt. De ethische waarde van een persoon kan niet in één situatie beoordeeld worden. Omdat Allah de Heilige Porfeet VZMH perfecte ethische waarden wou toekennen,gaf Hij hem twee levensomstandigheiden. Een deel van zijn leven, was Makki (in Mekka) en het andere Madni (in Medina). Hij toonde grote standvastigheid ondanks de wreedheid en kwellingen van zijn vijanden in Mekka en hij behandelde hen met nederigheid en waardigheid. Wanneer hij later overwinnaar en machtig werd in Medina werden dezelfde vijanden als gevangenen voor hem gebracht maar hij vergaf de meerderheid en hij wreekte zichzelf niet, ook al had hij de macht.

Huzur-e-anwar zei, er werd een vraag gesteld ouders door een moslim met niet-Moslim oudersover de rang van de. De Beloofde Messias a.s. zei: bid voor hen en zorg voor hen op alle mogelijke manieren tot het uiterste. Men moet een hoog niveau van ethiek en nederigheid tonen om de waarheid van de Islam te bewijzen.

Hij zei verder: Tenzij men bidt en mediteert kunnen de grieven in zijn hart niet gewist worden. Allah Zegt: “Allah neemt de rampen en catastrofes, van welke aard dan ook, die een natie overkomenniet weg, totdat de natie zelf inspanningen levert, moed toont en worstelt om ze te verwijderen. Als hij dat niet doet, hoe kan er dan verandering komen? Allah heeft een gewoonte die onveranderlijk is.”(hoodstuk 30; vers 30). Dus of het onze gemeenschap is of een andere, men kan alleen verandering teweegbrengen in ethische waarden als we mediteren en bidden. Anders is het onmogelijk.

Moge Allah ons in staat stellen om onze ethiek te verbeteren volgens het voorbeeld van de  principes van de Heilige Profeet VZMH. Moge wij het niveau van Taqwa(nederigheid) verhogen. Onze ideologie moet zodanig zijn dat geen enkel daad laster kan veroorzaken aan onze Heilige profeet VZMH en de Beloofde Messias a.s. Moge wij proberen om zowel onze ethische waarden als het verzoeken van hulp met gebed om het doel te bereiken, te verbeteren. Amin.