Samenvatting vrijdagpreek 9 maart 2018 [NL/FR]- Voorbeeldige metgezellen van de Heilige Profeet vzmh

 Résumé Sermon du vendredi 09 mars 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 9 Maart 2018
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis aba

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:
De beloofde Messias as sprak over de opofferingen en beloningen van de metgezellen (kompanen van de Heilige Profeet VZMH) en sprak ter gelegenheid over Hazrat AbuBakr Siddique r.a., dat hij in naam van Allah al zijn bezittingen had weggeven, met uitzondering van een deken om deze te kunnen dragen. En hoe heeft God hem beloond? Door hem de koning van de hele Arabische wereld te maken, de Islam door middel van zijn handen terug tot leven te wekken en de niet-gelovige Arabische te veroveren. Hij zegende Hazrat AbuBakr Siddique r.a.dermate dat het bijna onvoorstelbaar is. Dus, op vlak van oprechtheid,loyaliteit en eerlijkheid zijn deze mensen een voorbeeld voor elke Moslim.
Huzur-e-Anwar zei: deze wereld is een tijdelijke plek maar haar verdiensten zijn alleen toegankelijk voor degenen die haar achterlaten voor de zaak van Allah. Dus, Allah zegent en beloont degene die in de wereld nabijheid tot Allah zoekt. Het is dezelfde beloning waarvoor mensen heel hun leven strijden en streven, om titels te behalen, of een hoge belangrijke functie te behalen, of een wereldse ereplaats te bekomen. Alle prestige en eer wordt aan degene gegeven wie bereid is om alles op te geven en op te offeren voor Allah en er ook naar handelt. Zijn faam en respect wordt in alle harten ingeprent.
Hierna vermelde Huzur-e-Anwarenkele incidenten uit de levensverhalen van de metgezellen van de Heilige Profeet VZMH. Hij zei dat de spirituele kracht van de Heilige Profeet (VZMH) een dermate indruk bij de metgezellenhad achtergelaten dat ze zelfs op de rand van de dood gemakkelijk zouden belijden: ‘wij zweren bij de Heer van de Ka’abah dat het ons is gelukt. We hebben God bereikt’. Er werd wreedheid en onrechtvaardigheid toegebracht aan hen waardoor zij opofferingen hebben gemaakt. Zij waren niet zoals de onderdrukkers vandaag. Zij verspreidden geen onrecht.
De Beloofde Messias a.s. zei : Wat voorspeld wordt door Allah vindt ook altijd plaats. Materiële zakenbetekenen niets. Allah Ta’ala zegt, als je Mijn pad betreedt vind je “Maraghma Kaseera” (Arabische term). Wanneer een persoon met eerlijke intenties handelt zal Allah hem steunen. Als iemand ziek is, geneest hij hem. De voorbeelden van de eerbiedwaardige metgezellen zijn met niets anders in de wereld vergelijkbaar. Allah gaf voorkeur aan hun daden. Zij hebben zoals schapen hun levens opgeofferd. Hun voorbeeld is een schild van profeetschap, die reeds sinds (de tijd van) Adamheeft bestaan maar niemand kon het begrijpen. Maar de Sahaba polijsttende profeetschap tot een briljante spiegel en toonden de wereld wat eerlijkheid en loyaliteit is.
Het wordt bewezen in de Heilige Koraan dat de volgelingenvan Hazrat Esa a.s. achterdochtig waren over zijn waarheid. Zij vereisten dat “Maaida” (hemelse vruchten) zichtbaar werd gemaakt voor hen. Uit Soerah Al Maaida 5:114 = “… wij mogen weten dat gij de waarheid tot ons hebt gesproken en wij daarvan getuigen mogen zijn.” Dit toont aan dat de toestand van de Metgezellen van Jesus niet van bewust was voordat de ‘maaida’ gestuurd werd.
Verder is er geen andere voorbeeld van een leven van ongemak, zoals die van de Metgezellen van de Heilige Profeet vzmh. Zij waren een bijzonder soort mensen die het waardig waren om gevolgd te worden. Hun hart was doordrengt met geloof en bleef constant toenemen door het bestaan van de Heilige Profeet VZMH. Hun dagelijks leven vertoonden wonderlijke aspecten.
De Beloofde Messias a.s. zei: Omdat vooruitgang altijd geleidelijk is, heeft de ontwikkeling van de metgezellen ook geleidelijk plaatsgenomen. Maar profeten hebben een zuivere hart en onze Profeet VZMH was de belichaming van alle kwaliteiten van een Profeet. Sympathie had in hem een hoogtepunt bereikt. Hij wou dat al zijn kompanen succesvol waren. Demetgezellenwaren getuigen van wat niemand ooit had gezien en hebben bereikt wat geen andere heeft bereikt.
Huzur-e-Anwar zei: Als je nadenkt over de [levens van de] metgezellen van de Heilige Profeet VZMH, zul je ontdekken dat het eenvoudige mensen waren. Net zoals een vat schoon wordt na het kuisen, zo ook waren hun hartenomdat deze gevuld werden met goddelijk licht en vrij waren van het vuil van vleselijke passies. In wezen waren ze de ware belichaming van de uitspraak: “Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert”.
Moge Allah ons in staat stellen om de rang van de metgezellen te begrijpen en in hun voetsporen te volgen en om onze eigen geloof en ernst te verhogen. Amin.