Samenvatting vrijdagpreek 16 maart 2018 – Mensen van uitstekend karakter

Résumé du Sermon du vendredi 16 mars 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 16 Maart 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Beloofde Messias as sprak ter gelegenheid over de rang van de Sahabba r.a. (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH). Hij zei dat de Sahabba een duidelijke bewijs zijn voor het karakter van de Heilige Profeet VZMH. Iemand die hen afwimpelt, wimpelt ook de profeetschap van de Heilige Profeet VZMH af. Dus alleen degene die de Sahabba waardeert kan de Heilige Profeet VZMH waarderen. Degene die de Sahabba niet apprecieert kan de Heilige Profeet VZMH ook nooit appreciëren. Zijn verklaring om de Profeet VZMH lief te hebben is vals omdat het niet mogelijk is om liefde te hebben voor de Heilige Profeet VZMH en vijandschap voor zijn Sahabba. De Beloofde Messias a.s. zegt: De Sahabba waren een groep van vrome en zuivere mensen die nooit afgezondert waren van de Heilige Profeet VZMH en nooit aarzelden om hun levens voor hem op te offeren. Ze waren zo verdiept in hun gehoorzaamheid voor de Heilige Profeet VZMH dat ze bereid waren om elk moeilijkheid en lijden voor hem te doorstaan.

Huzur-e-anwar zei: Dus dit is de rang van de Sahabba r.a. Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn en er moet altijd aandacht besteed worden aan hun karakter, gehoorzaamheid, devotie en smeekbede, die voorbeeldig zijn voor ons.

Huzur-e-anwar vertelde sommige incidenten in verband met de Sahabba tijdens de oorlog en zei dat deze mensen, ware liefde hadden hadden voor de Heilige Profeet VZMH en bereid zijn waarheid te aanvaarden gewoon bij het zien van zijn gezicht. Huzur zei verder dat de geschiedenis ons verteld over twee jonge broeders Maaz en Moeez die in de oorlog dapper hadden gevochten  en ook deel hadden genomen in het doden van Abujehal. Het was liefde voor de Heilige Profeet VZMH die hen zo dapper had gemaakt, in tegenstelling tot de zogenaamde jihadi’s van vandaag die hun kinderen vragen om te vechten voor de Islam. Ze hadden een doel in het leven. Als de vijand hen niet toeliet om in vrede te leven zouden ze vechten om vrede terug te winnen.

Er was recentelijk nieuws over een jongen die ontsnapt was uit Syrië. Hij vertelde dat hij ontvoerd werd,hardhandig werd behandeld en gedwongen werd om te vechten voor de oorlog. Huzur-e-anwar zei; Moslims vandaag gedragen zich op dezelfde wijze en dit in naam van de Islam. Dit is in tegenstelling tot haar leer. In de Islam zou men zijn leven moeten opofferen om de Deen (geloof) te redden en vrede te stichten. Er is daarom een grote verschil tussen de jihadi’s van vandaag en de mensen van vroeger.

Huzur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messias a.s.  zegt: Ik wens om gelijkaardige voorbeelden in mijn djamaat te zien. Ze moeten boven alles voorrang geven aan Allah en het leven en wereldse bezittingen als onwaardig beschouwen. Ik heb veel brieven ontvangen van mensen die beginnen te twijfelen wanner ze geconfronteerd worden met  verlies of gevaar. In dergelijke situaties kan elke persoon zien hoe ver hij verwijdert is van de echte waarden. Overweeg  en bekijk het verschil tussen de Sahabba en deze mensen. De Sahabba verlangden om Allah te plezieren, onafhankelijk van de hoeveelheid calamiteiten die ze moesten ondergaan. Als iemand niet geconfronterd werd met lijden zou hij dan huilen? Ze hadden begrepen dat er een schat verborgen zat onder deze rampen.

De Heilige Koraan staat vol lof voor de Sahabba. Er staat (33:24) “…Er zijn enigen onder hen die hun eed hebben gehouden, en anderen die nog wachten en geenszins veranderd zijn”. De Beloofde Messias a.s. zegt, “Wanneer ik de voorbeelden van de Sahabba aanschouw, ben ik onvrijwillig gedwongen om de uitstekende bekwaamheid van de Heilige Profeet VZMH te erkennen en hoe hij deze mensen volledig veranderd heeft. ‘Allahuma Salle Ala Muhammadin Wa Ala Aale Muhammadin Wa Barak Wa Sallam.’ Het is onze plicht om altijd Allah’s plezier te zoeken en al onze werken en inspanningen moeten voor Zijn zaak zijn, ook al wordt het door middel van lijden bereikt.

Huzur-e-anwar zei: Moge Allah ons in staat stellen om deze verantwoordelijkheid uit te voeren. Amin.

Op het einde kondigde Huzur de gebed in afwezigheid aan voor een Mukarram Haj Ismail uit Ghana.