Samenvatting vrijdagpreek 23 maart 2018 [NL/FR] – De Beloofde Messias en Mahdi (a.s.)

Resumé du Sermon du vendredi 23 mars 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 23 Maart 2018

Gegeven door Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fateha zei Huzur-e-anwar:

Vandaag is het 23 Maart en wordt in onze gemeenschap herinnerd als Masih-e-Maoud dag. Om deze dag te eren worden er samenkomsten gehouden. Ik zal sommige uittreksels van de Beloofde Messias a.s. aan jullie voorstellen. Deze  omvatten de noodzaak en doel van zijn komst.

De Beloofde Messias a.s. kondigde aan: “Ik vertel jullie heel eerlijk dat ik volgens de Allah’s belofte, als Masih-e-Maoud  gekomen ben. En wat Allah heeft besloten zal ook plaatsvinden.” Huzur zei verder: “Degenen die met een open hart naar mij zullen luisteren zullen bloeien en geloven. Maar degenen die vergif en gierigheid hebben in hun harten zullen er geen voordeel halen uit hetgeen ik zeg.”.

Het is het recht van elke zoeker om een bewijs te eisen voor de waarheid. Hiervoor zullen we hetzelfde voorstellen als alle profeten voor ons. Feiten uit de Koraan en Hadith, logische argumenten: de behoeften van de huidige tijd die noodzakelijk zijn voor de komst van een hervormer. Verder zijn er nog honderd en vijftig tekens die Allah mij (de Beloofde Messias a.s.) gegeven heeft en ik heb er een volledige kaart van gemaakt. Er zijn voor elk aspect honderd duizend getuigenissen. Het is niet gepast om irrationele dingen voor te stellen.

Voor dezelfde reden had de Heilige Profeet VZMH voorspeld “Hij zal als leider komen. Volg zijn beslissingen.” Mensen die van plan zijn om omheil en geschillen te creëren en de waarheid niet willen aanvaarden, blijven irrationele argumenten en bezwaren opbrengen. Maar zij moeten onthouden dat Allah de waarheid door Zijn kracht zal bewijzen en dit volgens Zijn belofte. Het is mijn overtuiging dat, als ik zou liegen,  Hij mij onmiddelijk het zwjgen zou opleggen. Al mijn zaken zijn Zijn zaken, ik ben gekomen dankzij Hem, mij ontkennen is Hem ontkennen en dus zal Hij dewaarheid blootstellen.

Huzur zei verder: Dus ik herhaal openlijk, het is geen gemakkelijke zaak om mij te logenstraffen. Voordat je mij een ongelovige noemt zal je zelf eerst een ongelovige moeten worden. Voordat hij me iemand noemde die van de Koraan en Hadith is afgeweken, zal hij zelf eerst zelf moeten afwijken van de Koraan en Hadith en zelfs dan zal hij alleen het moeten afleggen. Ik ben de waarheid en het bewijs van de waarachtigheid van de Koraan en Hadith. Ik ben niet onoordeelkundig, ik ben de ‘Mehdi’. Ik ben geen ongelovige maar de juiste volgens ‘Ana Awwal ul Momineen’ (ik ben de beste van de gelovigen) en alles wat ik zeg is wat Allah mij heeft geopenbaard als de waarheid. Degene die in Allah en de richtlijnen van de Heilige Profeet VZMH gelooft zou het voldoende moeten achten wat ik gezegd heb en stil moeten worden. Maar wie kan de persoon genezen die stoutmoedig en weerbarstig is? Allah zelf zal hem corrigeren.

Huzur-e-anwar zei: De Heilige Profeet VZMH had voorspeld dat op het einde der tijden twee soorten beroeringen zullen zijn, interne en externe. De interne wanorde houdt in dat Moslims de ware leer niet mee zouden volgen en betrokken zijn bij satanische activiteiten. Zij zullen gokken, drinken en overspel en allerlei leugens en wandaden uitvoeren en alle grenzen overschrijden die door Allah werden opgesteld. Zij zullen zich niets aantrekken van Allah’s geboden, zulen het gebed en vasten achterlaten, Allah’s richtlijnen niet respecteren en de instructies van de Heilige Koraan bespotten.

De externe beroering omvat: de aanvallen op de vrome en zuivere persoonlijkheid van de Heilige Profeet VZMH en pogingen om de Islam te onteren en te beledigen doormiddel van verscheidene vormen van verachtende aanvallen. Alles zal in staat gesteld worden om het Christendom bekendheid te geven en alle schema’s en strategieën zullen worden aangenomen om de volgelingen ervan te doen toenemen. Dus met het nieuws van deze interne en externe commotie, werd de Heilige Profeet VZMH geïnformeerd dat er een persoon onder zijn volgelingen gestuurd zal worden die de verstoring van de uitwendige rellen en de opkomst van het Christendom zal doorbreken en tegengaan en in dit opzicht zal hij de Maseeh-ibne- Maryam zijn. Hij zal ook alle interne chaos en onzuiverheden wegnemen en de mensen op het pad van verlichting zetten en zal daarom ‘Mehdi’ worden genoemd. De vers ‘wa’aakhireen minhum‘ wijst ook op deze voorspelling, wanneer deze twee kwaden zullen zegevieren. De basis van deze twee kwaden zullen twee sekten zijn genaamd ‘Aldajjal’ en de ‘Yajooj’Majooj‘.

Dus, wij die de Beloofde erkennen moeten verzekeren dat onze niveau van vroomheid en onze band met Allah veel sterker is dan bij de anderen. Onze daden moeten beter en vromer zijn dan die van anderen. De Beloofde Messias a.s. zegt hierover: Na de eedaflegging is het niet genoeg om alleen te geloven dat deze beweging gelijk is aan de waarheid en dat men er gezegend van wordt. Dit is een tijdperk van calamiteiten. De pest komt overal voor. Allah is niet enkel met mondelinge aanvaarding tevreden, tenzij het door daden wordt gevolgd. Dus als je lid bent geworden van deze gemeenschap, probeer om vroom te zijn en alle wangedrag te vermijden. Breng je tijd door in gebed. Smeek tot God dag en nacht om vergiffenis. In tijden van calamiteiten is Allah’s woede dominerend. In zulke tijden dient men te bidden, berouw te tonen, aalmoezen te geven en onze toon te verlagen alsook voortdurend om vergiffenis te vragen. Het is een bekende gezegde dat niemand tijdens het smeken sterft. Het helpt niet om simpelweg iets te erkennen als men het aanvaard en dan negeert. Allah kan niet alleen door woorden tevreden gesteld worden.

Huzur-e-anwar zei dat er goed nieuws is: de krant ‘Al-Hakm’ wordt hier nu ook in het engels ook gepubliceerd. Dit was de eerste krant in de tijd van de Beloofde Messias a.s. Het zal in een beperkte oplage gedrukt worden maar zal wel voor iedereen toegankelijk zijn via de mobiele app ‘Alhakam’. Mensen kunnen er veel voordeel uithalen. Moge Allah het altijd in circulatie houden. Amin. De engelstalige sector moeten gebruik maken van haar publicatie.